5.2.2018 - 10:37

Neste taastuvtoorainel põhinevad kütused vähendasid 2017. a globaalseid heitkoguseid 8,3 miljoni tonni võrra

Neste kontsern
Pressiteade

5. veebruaril 2018

Neste taastuvtoorainel põhinevad kütused vähendasid 2017. a globaalseid heitkoguseid 8,3 miljoni tonni võrra

Fossiilkütusete asendamine Neste taastuvtoorainest toodetud kütustega vähendas 2017.aastal globaalseid heitkoguseid üllatavalt suure kogusega – 8,3 miljoni (meeter)tonni ehk 8,3 miljardi kilogrammi võrra. See on sama suur arv, kui kõrvaldada terve aasta jooksul teedelt 3 miljonit sõiduautot, mis on rohkem kui näiteks kõik Londonis liiklevad autod kokku.

2016.aastaga võrreldes vähenesid Neste taastuvkütuste, eriti aga Neste MY taastuvdiislikütuse kasutamisega kasvuhoonegaaside heitkogused 1,6 miljoni tonni võrra. Positiivne tulemus saavutati tänu suurenenud tootmisvõimsustele Neste taastuvkütuseid tootvates Soome, Hollandi ja Singapuri rafineerimistehastes.

Neste suur panus kliima kaitsesse

Emissiooni vähenemist arvutatakse, võrreldes Neste ühes aastas toodetavate taastuvkütuste elutsükli jooksul tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid Euroopa tavadiislikütuse elutsükli jooksul tekkivate heitkogustega. Saadud tulemus väljendab ka Neste positiivset panust kliima kaitsmisse.

Parim tulemus, s.o 90%-line heitkoguse vähenemine saavutatakse, kui fossiildiislikütus asendada puhta ehk 100%-lise Neste MY taastuvdiislikütusega, mis on täielikult toodetud jäätmetest ja jääkidest moodustunud toorainest, nagu näiteks liha ümbertöötlemisel tekkinud loomsed rasvad, kasutatud toiduõli, taimsete õlide töötlemise käigus tekkinud jäätmed ja jäägid. Jäätmed ja jäägid moodustavad peaaegu 80% Nestes taastuvkütuste tootmiseks kasutatavast toorainest.

Lisaks oluliselt vähenenud globaalsetele heitkogustele, siis tänu tavadiislikütuse asemel Neste MY diislikütuse kasutamisele paraneb näiteks linnades kohalik õhukvaliteet, sest väheneb lämmastikoksiide, tahkeid osakesi ja süsinikmonoksiide sisaldavate heitgaaside kogus. Mida vanemad ja vähem kaasaegsed on sõidukite mootorid, seda ilmekam on Neste MY diislikütuse kasutamisel tekkiv heitkoguste vähenemine.

Puhas Neste MY taastuvdiislikütus on autojuhtidele ja sõidukiparkidele kättesaadav Soomes ja Californias. Rootsis müüvad valitud jaemüüjad Neste MY taastuvdiislikütust HVO-tüüpi biokütusena (hüdrogeenitud taimeõli ehk (teise põlvkonna) biodiislikütus). Seda kasutatakse ka paljudes Euroopa riikides ja Baltimaades tippkvaliteetse heitkoguseid vähendava biokomponendina mitmesugustes diislikütuste segudes.

Neste kontsern
Kaisa Lipponen
Kontserni kommunikatsioonijuht

Lisateave:
Kaisa Hietala, EVP, Renewable Products, tel. +358 10 458 4128

Heitkoguse vähendamise arvutusmeetod on kooskõlas EL-i taastuvenergia direktiiviga (RES 2009/28/EY).

Lisalugemist:
Singitriki kampaania ületas ootused – üle 145 000 Soome majapidamise saatis oma singirasva taastuvkütuse tootmiseks ümbertöötlemisse
Neste saavutas teise koha maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete seas
Neste 70 aastat: Soome naftatöötlejast maailma suurimaks taastuvdiislikütuse tootjaks

Nestest lühidalt
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingi) loob jätkusuutlikke võimalusi transpordile, äriettevõtetele ja tarbijatele. Meie tooted ja teenused on kasutusel üle maailma, mis lubab klientidel vähendada enda tekitatud süsiniku jalajälge, ühendades kvaliteetsed ja madala heitkogusega taastuvtoorainest toodetud tooted ning naftasaadused oma soovikohaste lahendustega. Oleme maailma suurim taastuvtoorainest (jäätmed ja jäägid) toodetud diislikütuse tootja ning meie taastuvtoorainel põhinevaid lahendusi oleme juurutamas ka lennundusse ja plastitööstusse. Soovime olla usaldusväärne partner, kelle kompetentsust, uuringutealast tööd ja jätkusuutlikku tegevust hinnatakse. 2016. aastal oli Neste käive 11,7 miljardit eurot. 2018. aastal saavutas Neste maailma  kõige jätkusuutlikumate ettevõtete Global 100 nimekirjas teise koha. Lisalugemist leiab aadressil: www.neste.com