Erimärgistatud diislikütus

Erimärgistatud diislikütuse kasutamine on reguleeritud "Vedelkütuse erimärgistamise seadusega", kuna toode on maksustatud diislikütusest madalama kütuseaktsiisiga.

Lisainfo www.emta.ee

Väljavõte Vedelkütuse erimärgistamise seadusest:

§ 11. Erimärgistatud vedelkütuse kasutamine

(2) Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada:

  • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
  • põllumajanduses kasutatavas kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
  • kutselisel kalapüügil.