Toetusprojektid

Lähtume sponsorluse ja heategevuse puhul Neste kontserni sponsorluse põhimõtetest

Tahame olla vastutustundlikult tegutsev ühiskonnaliige ja juhindume oma töös kindlatest väärtushinnangutest. Otsuse tegemisel soovime, et partnerlus töötaks meie mõlema heaks ja koostöö toetaks Neste strateegiat,  väärtusi ning tugevdaks meie suhteid klientide, töötajate ja osanikega.

Oleme avatud uute ideede toetamisele, kui need kattuvad meie eetilise majandustegevuse põhimõtetega ning kinnistavad Neste kui sotsiaalselt vastutustundliku ja jätkusuutlikku ettevõtte mainet.

Valdkonnad, mida toetame:

  • ühiskonna areng ja laste tulevik
  • laste tervis
  • laste huvitegevus
  • keskkonnakaitse
  • jätkusuutlikkusele suunatud projektid

Neste Eesti ei toeta:

  • Reisimist
  • Religioosseid ühendusi
  • Poliitilisi ühendusi

Toetuse taotlemine

Eelistame projekte, mis toimuvad regulaarselt, nt kord aastas ja mis on olulised Neste klientidele. Koostöös juhindume vastastiku kasuliku koostöö tingimustest. Toetuse taotluse palume esitada kirjalikus vormis. Kirjeldada tuleb projekti sisu, toetuse suurust, eesmärke ning märkida ära projekti eest vastutavad isikud. Taotlused palume saata aadressile neste.eesti@neste.com või postiga meie kontorisse Tallinnas, Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn. Taotlused vaatame läbi ühe kuu jooksul ning positiivse vastuse korral võtame ühendust.