Toetusprojektid

Lähtume sponsorluse ja heategevuse puhul Neste kontserni sponsorluse põhimõtetest

Tahame olla vastutustundlikult tegutsev ühiskonnaliige ja juhindume oma töös kindlatest väärtushinnangutest. Otsuse tegemisel soovime, et partnerlus töötaks meie mõlema heaks ja et  koostöö toetaks Neste väärtusi ja tugevdaks meie suhteid klientide, töötajate ja osanikega.

Oleme avatud uute ideede toetamisele, kui need kattuvad meie eetilise majandustegevuse põhimõtetega ning kinnistavad Neste kui sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte mainet.

Valdkonnad, mida toetame:

  • ühiskonna areng ja laste tulevik
  • laste tervis
  • laste huvitegevus
  • keskkonnakaitse
  • Eesti tehnikaspordi arendamine

Neste Eesti ei toeta:

  • Reisimist
  • Religioosseid ühendusi
  • Poliitilisi ühendusi

Toetuse taotlemine

Olulisemad toetused otsustame septembrikuus. Eelistame projekte,  mis toimuvad regulaarselt, nt kord aastas ja mis on olulised Neste klientidele. Koostöös juhindume vastastiku kasuliku koostöö tingimustest. Toetuse taotluse palume esitada kirjalikus vormis. Kirjeldada tuleb projekti sisu, toetuse suurust, eesmärke ning märkida ära projekti eest vastutavad isikud. Taotlused palume saata aadressile neste.eesti@neste.com või postiga meie kontorisse Tallinnas, Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn. Taotlused vaatame läbi ühe kuu jooksul ning positiivse vastuse korral võtame ühendust.