Aeg kiiremini ja julgemalt tegutseda

Meid ajendab tugev eesmärgitunne luua tervislikum planeet meie lastele ning meie eesmärk on saada taastuvate ja ringlahenduste ülemaailmseks liidriks.

Meie strateegia eesmärk on panna Neste kiiremini ja julgemalt liikuma, et realiseeriksime jätkusuutlikkuse eesmärke, kasvades samal ajal jõudsalt. 

Kõrged eesmärgid: taastuvate ja ringlahenduste ülemaailmne liider

 • Vähendada klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks igal aastal vähemalt 20 miljoni tonni CO2 ekvivalendi võrra
 • Vähendada meie tootmise süsiniku jalajälge EL-i kliima- ja energiaeesmärkidest ettepoole
 • Laiendada meie lõppturgu lennunduse ja polümeeride valdkonda
 • Pakkuda keemilise ringlussevõtu lahendusi
 • Laiendada meie ainulaadset ülemaailmset jäätmetest ja jääkidest pärit lähteaine platvormi
 • Hoida juhtpositsiooni taastuvtoormest toodete tootmisel mahuga vähemalt 40% turuosast
 • Ületada konkurente väärtusloomes.

 

Kõrgete eesmärkide täitmiseks peame liikuma kiiremini ja julgemalt

Meie kasv taastuvtoormest toodete valdkonnas jätkub kolme lainena:

 1. Esimene laine, taastuv maanteetransport, on tänaseks juba saavutatud. See on tugev äritegevus, mida me edendame ja laiendame. 2030. aastaks taastuvkomponendiga diislikütuse nõudlus teedel kasutamiseks eeldatavasti neljakordistub ligikaudu 20 miljoni tonnini.
   
 2. Teine laine, taastuvad lahendused lennunduses, on kohe algamas. Meie eesmärk on arendada taastuvtoormest reaktiivkütuse turgu ja saavutada tugev juhtpositsioon süsinikuheite vähendamisel lennunduses. Neste eesmärk on 2019. aastal tarnida jäätmetest ja jääkidest valmistatud taastuvtoormest reaktiivkütuse esimesed kaubanduslikud mahud. 
   
 3. Kolmas laine, taastuvad polümeerid ja kemikaalid, võimaldab meil realiseerida taastuvenergia platvormi täit potentsiaali. Olles üks esimesi turule sisenejaid, saame turgu koos kaubamärkidega vormida ja juhtida. Keskendume jätkuvalt ka tehnoloogia arendamisele, et pakkuda plastijäätmete keemilise ringlussevõtu lahendusi.

Samuti oleme loonud kvaliteediprogrammi, mis tagab konkurentsivõime nii taastuvenergia- kui ka naftaäris.

Koos koostööpartneritega keskendume jätkuvalt innovatsioonile: skaleeritavate ja jätkusuutlike lähteainete ning vajalike tehnoloogiate arendamisele, et toetada meie eesmärki olla taastuvate ja ringlahenduste ülemaailmne liider.

MEIE VIIS KLIIMAMUUTUSTEGA VÕITLEMISEKS?
LOE LISA