Neste strateegia

Me soovime taastuvate ja ringlusesse võetavate lahendustega luua erakordset väärtust. Jätkame kasvu, et muutuda maailma juhtivaks jätkusuutliku lennukikütuse ja taastuvdiisli tootjaks, olles teerjajajaks ja tootjaks ka jätkusuutlikumate toorainelahenduste leidmisel polümeeride- ja keemiatööstuse jaoks.

Kõrged eesmärgid: taastuvate ja ringlahenduste ülemaailmne liider

  • Eesmärk vähendada klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks igal aastal vähemalt 20 miljoni tonni CO2 ekvivalendi võrra
  • Saavutame süsinikuneutraalse tootmise aastaks 2035.

  • Vähendame müüdavate toodete kasutusetapi heitkoguste intensiivsust 50% võrra aastaks 2040 võrreldes 2020. aasta tasemetega.

Muutuste eestvedamine
Loe lähemalt