Jätkusuutlikkuse visioon

Neste seab endale ambitsioonikad eesmärgid kliima, bioloogilise mitmekesisuse, inimõiguste, aga ka ettevõtte tarneahela ja toorainete valdkondades ning püüdleb koos oma partneritega süsinikuneutraalse ja looduspositiivse väärtusahela suunas. Oma peamiste sihtvaldkondadega viib meie jätkusuutlikkuse visioon meie strateegilisi tegevusi edasi. Maailmas, kus probleemid on üksteisega üha enam seotud, on see äärmiselt oluline. Alates meie laienenud jätkusuutlikkuse visiooni käivitamisest 2021. aastal oleme arenenud edasi mitmel rindel ning jätkame püsivalt konkreetsete meetmete rakendamist. 

Climate  Kliima

Me juhime 2040. aastaks üleminekut süsinikuneutraalsele väärtusahelale.

Oleme võtnud järgnevad kohustused: 

• vähendada taastuvate ja ringmajanduslike lahendustega meie klientide kasvuhoonegaaside hulka aastani 2030 vähemalt 20 miljoni tonni võrra aastas;
• vähendada heitgaase meie enda tootmises (reguleerimisala 1 ja 2) 2030. aastaks 50% võrra 2019. aasta tasemega võrreldes ning saavutada 2035. aastaks süsinikuneutraalne tootmine;
• vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust* 2040. aastaks 50% võrra 2020. aasta tasemega võrreldes;
• teha kogu tarneahelas heitkoguste vähendamiseks koostööd meie tarnijate ja partneritega (reguleerimisala 3).

 

Biodiversity   Bioloogiline mitmekesisus

Bioloogiline mitmekesisus on tihedalt seotud kliimamuutusega Meie visiooniks on nüüd edendada positiivset mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja saavutada looduspositiivne väärtusahel. Meie eesmärk on luua alates 2025. aastast uute tegevustega positiivne netomõju bioloogilisele mitmekesisusele. 

Meie eesmärk on:
• luua alates 2025. aastast uute tegevustega positiivset netomõju bioloogilisele mitmekesisusele;
• hoida alates 2035. aastast ära kõigist käimasolevatest tegevustest tingitud bioloogilise mitmekesisuse summaarset vähenemist.

 

Human rights  Inimõigused

Meie visioon on luua õiglasem ja kaasavam väärtusahel, milles igaüks töötab väärikalt. Prioriteetide hulka kuuluvad elamisväärse palga nõudmine ja tagamine ning meie platvormide kasutamine, et suurendada laste juurdepääsu haridusele ja vähendada ebavõrdsust kogu väärtusahelas.

Nagu kõigi meie fookusvaldkondade puhul, on inimõigusi kõige parem arendada koostöös. Näiteks oleme allkirjastanud kaks partnerluslubadust Unileveriga, et ühiselt edendada inimväärset toimetulekut võimaldavaid töötasusid, samuti tarnijate võrdsust, mitmekesisust ja kaasatust.
 

Supply chain & raw materials   Tarneahel ja tooraine

Neste edendab ohutut ja tervislikku töökohta, õiglaseid tööpraktikaid ja suuremat jätkusuutlikkusele pühendumust kogu tarneahelas. 

Me
• nõuame kõigilt oma tarnijatelt ja teistelt äripartneritele Neste tarnija tegevusjuhendi täitmist ning oma klassi parima kaebuste lahendamise protsessi kehtestamist;
• peame tarnijate valikul inimõigusi, bioloogilist mitmekesisust ja kliimaeesmärke olulisteks kriteeriumideks, sest edendame mitmekesistamist ja jätkusuutlike toorainete suuremat kättesaadavust.

Neste jätkusuutlikkuse aruanne

*Kasutusfaasi heitkoguste intensiivsus arvutatakse, jagades Neste poolt müüdud toodete kasutamisest tulenevad heitkogused müüdud energia koguhulgaga (gCO2e/MJ).