Jätkusuutlikkuse visioon

Neste seab jätkusuutlikkusele kõrged standardid. Meie laiendatud jätkusuutlikkuse visioon on lahutamatu osa Neste uuest muutuste lainest: me võtame juhtrolli, et muuta oma väärtusahelat süsinikuneutraalseks ja looduspositiivseks, ning seame endale ambitsioonikad eesmärgid seoses bioloogilise mitmekesisuse, inimõiguste, tarneahela ja toorainetega.

 

Climate  Kliima

Oleme pühendunud üleminekule süsinikuneutraalse väärtusahela suunas. Meie kaks olemasolevat ja ambitsioonikat kliimakohustust – saavutada 2035. aastaks süsinikdioksiidineutraalne tootmine (reguleerimisala 1 ja 2*) ja aidata meie klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20 miljoni tonniCO2evõrra aastas aastaks 2030 – on hästi edenenud.

Samuti oleme seadnud konkreetse eesmärgi reguleerimisala 3 heitkoguste osas, et vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust* 50% võrra aastaks 2040 võrreldes 2020. aasta tasemega. Meie eesmärk saavutatakse Neste ümberkujundamise kaudu, et suurendada taastuvate ja ringmajanduslike lahenduste osakaalu ning teha koostööd meie tarnijate ja partneritega, vähendamaks heitkoguseid kogu meie väärtusahelas.

 

Biodiversity   Bioloogiline mitmekesisus

Bioloogiline mitmekesisus on tihedalt seotud kliimamuutuse küsimusega. Meie visiooniks on nüüd edendada positiivset mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja saavutada looduspositiivne väärtusahel. Meie eesmärk on luua alates 2025. aastast uute tegevustega positiivne netomõju bioloogilisele mitmekesisusele. 

Siiani oleme pühendunud metsade hävitamise vastu võitlemisele oma tarneahelates, nõudnud sama kõigilt meie tarnijatelt ning juhtinud läbipaistvust meie tööstuse tarneahelas.

 

Human rights  Inimõigused

Meie visioon on luua õiglasem ja kaasavam väärtusahel, milles igaüks töötab väärikalt. Prioriteetide hulka kuuluvad elamisväärse palga nõudmine ja tagamine ning meie platvormide kasutamine, et suurendada laste juurdepääsu haridusele ja vähendada ebavõrdsust kogu väärtusahelas.

Nagu kõigi meie fookusvaldkondade puhul, on inimõigusi kõige parem arendada koostöö kaudu. Näiteks oleme allkirjastanud kaks partnerluslubadust Unileveriga, et ühiselt edendada inimväärset toimetulekut võimaldavaid töötasusid, samuti tarnijate võrdsust, mitmekesisust ja kaasatust.
 

Supply chain & raw materials   Tarneahel ja tooraine

Meie tarneahelad ja toorained on meie jätkusuutlikkuse ambitsioonide saavutamiseks kriitilise tähtsusega. Meie visioon on juhtida ohutut ja tervislikku töökohta, õiglaseid tööpraktikaid ja suuremat pühendumust kogu tarneahelas. Lisame tarnijate põhikriteeriumideks inimõigused, bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaeesmärgid. 

Nõuame jätkuvalt, et 100% meie tarnijatest oleks kohustatud järgima meie tarnijate käitumiskoodeksit, ning meil on kaebuste lahendamise protsess, mida me arendame edasi, et tagada selle klassi parim tase.

Kas soovid rohkem teada saada meie jätkusuutlikkuse visioonist?

 

Neste jätkusuutlikkuse aruanne

*Kasutusfaasi heitkoguste intensiivsus arvutatakse, jagades Neste poolt müüdud toodete kasutamisest tulenevad heitkogused müüdud energia koguhulgaga (gCO2e/MJ).