Jätkusuutlikkus Nestes

Neste muutuste teekond on viinud meid kohalikust naftarafineerijast taastuvate ja ringmajanduslike lahenduste ülemaailmseks liidriks. Kõrgete jätkusuutlikkuse standardite kehtestamine edendab meie kasvu ja eesmärki: meie lastele tervislikuma planeedi loomist. See on jätkuvalt meie strateegia nurgakivi.

Pakume oma klientidele ja partneritele vähemsaastavaid tooteid, millega astuda vastu maailma kõige pakilisematele jätkusuutlikkuse väljakutsetele. Oma taastuvate ja ringmajanduslike lahendustega aitame hoida ühiskondade jätkusuutlikku toimimist ja vähendada sõltuvust varem kasutamata fossiilsetest toorainetest. Olles maailma juhtiv jätkusuutliku lennukikütuse, taastuvtoorainest diislikütuse ja taastuvate lähteainete lahenduste tootja erinevate polümeeri- ja keemiatööstuse rakenduste jaoks, on meie äritegevus rajatud jätkusuutlikkusele. Töötleme jäätmeid, jääke ja teisi uuenduslikke tooraineid taastuvkütusteks ning plastide ja muude materjalide jätkusuutlikumateks lähteaineteks.

Asendades fossiilsed saadused Neste taastuv- ja ringmajanduslike lahendustega, suutsid meie kliendid vähendada 2022. aastal oma ülemaailmset kasvuhoonegaaside (KHG) heidet 11,1 miljoni tonni* võrra.

Me seame jätkusuutlikkusele kõrged standardid. Meie töö juhindub Neste jätkusuutlikkuse visioonist, milles oleme kehtestanud endale ambitsioonikad eesmärgid kliima, bioloogilise mitmekesisuse, inimõiguste, aga ka tarneahela ja toorainete valdkondades – küsimustes, mis on kõik omavahel seotud. Koos oma partneritega püüame jõuda 2040. aastaks süsinikuneutraalse ja looduspositiivse tarneahelani.

Meie jätkusuutlikkuse tulemuslikkust hindavad mitmed kolmandad osapooled. Näiteks on Nestet kantud järjepidevalt Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksitesse (DJSI) ja arvestatud maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete nimekirja Global 100. Samuti on meid nimetatud CDP kliima- ja metsareitingu pingereas tippsooritajaks.