9.1.2018 - 15:41

70 aastat Nestet: Soome naftatöötlejast maailma suurimaks taastuvdiislikütuse tootjaks

2018. aastal tähistab Neste oma 70. juubelit. Meie teekond Soome naftatöötlejast maailma suurimaks jäätmetest ja tootmisjääkidest toodetud taastuvdiislikütuse tootjaks on nõudnud julgeid lahendusi ning pidevat uuenemist.

Neste kontsern
Pressiteade
9.jaanuar 2018 

„Meie ettevõtte finantstulemused on usaldusväärsed ning meie pakutavad tooted ja teenused aitavad kaasa maailma ees seisva suurima probleemi ehk kliimamuutuse lahendamisele. Meie edu keskmes on meie töötajad, kes selleks, et suuta vastata klientide vajadustele, on uuendusmeelsed ning uute ja unikaalsete lahenduste otsijad,“ märgib Neste president ja tegevjuht hr Matti Lievonen. „Just seetõttu on 70. juubeliaasta juhtmotiiviks uuenemiskirg. Teeme koostööd, et Neste jääks ka tulevaste põlvkondade jaoks oluliseks tegijaks.“

Neste rajati 70 aastat tagasi tagamaks Soome naftavaru. Ettevõtte naftatöötlemistehased ehitati Ameerika tehnoloogiat kasutades, kuid alates esimesest päevast hakkas ettevõtte toorainena kasutama Vene päritolu toornaftat. Juba päris alguspäevadest peale on Neste oma äritegevuses teinud suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Tänu sellele oleme suutnud oskuslikult ühendada tohutu valdkonnaalase kogemuse kaasaegsete äri- ja keskkonnaalaste väärtustega.

Oleme olnud esirinnas karmides ilmaoludes kasutava transpordivahenditele mõeldud kvaliteetsete kütuste väljaarendamisel. Ning meie uuendusmeelsus selles valdkonnas on jätkuv. Üks põhieesmärke Neste teadus- ja arendustegevuses on paremaid kütuseid kasutades vähendada sõidukite tekitatud heitkoguseid. See on ka oluline kliimamuutuse ohjeldamise meede. Meie jaoks tähtsaks kasvuvaldkonnaks on taastuvtoorainel põhineva lennukikütuse tootmine, sest lennundus on kiireima arenguga transpordiliik. Neste MY taastuvtoorainest toodetud lennukikütus aitab vähendada lennunduse ökoloogilist jalajälge.

Neste kontsern

Kaisa Lipponen
kontserni kommunikatsioonidirektor

Lisateave: 
Osmo Kammonen
Senior Vice President
Communications and Brand Marketing
tel. +358 50 458 4885.

Nestest lühidalt

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingi) loob jätkusuutlikke võimalusi transpordile, äriettevõtetele ja tarbijatele. Meie tooted ja teenused on kasutusel üle maailma, mis lubab klientidel vähendada enda tekitatud süsiniku jalajälge, ühendades kvaliteetsed ja madala heitkogusega taastuvtoorainest toodetud tooted ning naftasaadused oma soovikohaste lahendustega. Oleme maailma suurim taastuvtoorainest (jäätmed ja tootmisjäägid) toodetud diislikütuse tootja ning meie taastuvtoorainel põhinevad lahendused on jõudmas ka lennundusse ja plastitööstusse. Soovime olla usaldusväärne partner, kelle kompetentsust, uuringutealast tööd ja jätkusuutlikku tegevust hinnatakse. 2016. aastal oli Neste käive 11,7 miljardit eurot ning me kuulume maailma 100 kõige jätkusuutlikuma ettevõtte Global 100 nimekirja. Lisalugemist leiab: www.neste.com