Sponsorlus, turunduskoostöö ja heategevuslikud annetused Nestes

Koos oma partneritega tahame tuua välja lahendusi, mis juhivad maailma süsinikuneutraalse tuleviku poole. Neste ehitab aktiivselt oma kaubamärki ja aitab kaasa oma eesmärgi Luua meie lastele tervislikum planeet ja väärtuste "Me hoolime, meil on julgust ja me teeme koostööd" saavutamisele. Sponsorlus, turunduskoostöö ja heategevuslikud annetused põhinevad ettevõtte ja brändi strateegiatel ning globaalsetel operatsioonidel meie peamistel turgudel. 

Teeme sponsorlus-/turunduskoostööd meeskondade, organisatsioonide, mõjutajate ja üritustega. Selline koostöö annab võimaluse võidelda kliimamuutuste vastu ja juhtida ringmajandust, luues koos uusi uuenduslikke ja eristavaid lahendusi. Sponsorluskoostöö peaks alati looma väärtust mõlemale poolele ning edastama meie tooteid ja lahendusi, väärtusi ja eesmärki ning tugevdama sidusrühmade suhteid ja lojaalsust. 

Teeme sponsorlus-/turunduskoostööd kolme fookusteema raames:

  • Mida teeme: me loome väärtust
  • Kuidas me seda teeme: me oleme erinevad
  • Miks me seda teeme: me oleme eesmärgipärased

Lisaks sellele tegutseme mitmete kogukondadega ja toetame üldsuse hüvanguks tehtavat tööd. Teeme heategevuslikke annetusi, et toetada kohalikke kogukondi kohtades, kus tegutseme. 

Anname oma heategevuslikku panust kolme põhiteema raames: 

  • Kliima ja keskkond
  • Haridus ja innovatsioon
  • Mitmekesisus ja kaasamine 

Palun pane tähele, et valime oma koostöökohti hoolikalt, et need vastaksid meie eesmärgile. Kooskõlas Neste kõrgete eetikanormidega on meie juhtmõtteks läbipaistvus meie toetuste suhtes ning selle tagamine, et annetuste või sponsorluse puhul ei toimuks väärkasutust ega korruptsiooni. Kooskõlas meie põhimõtetega ei saa erakonnad ja usulised liikumised kuuluda meie sponsorluse toetuse saajate hulka.

Võid taotleda koostööd aastaks 2023 siin:

Taotle heategevuslikku annetust