Neste Eesti

Meie tegevusaladeks on vedelkütuste jae- ning hulgimüük. Neste Eesti jaamavõrku kuulub 61 automaatjaama üle Eesti. Lisaks automaatjaamadele opereerime kütuseterminaliga Muuga sadamas. Kogu tanklakett koosneb peaaegu 1000 automaatjaamast Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus.

Oleme pühendunud kliimamuutuste vastu võitlemisele ja ringmajanduse edendamisele. Aitame oma klientidel maantee- ja linnatranspordis muuta oma äri vastutustundlikumaks ning vähendada drastiliselt heitgaase. Neste kontsern on maailma suurim taastuvatest toorainetest diislikütuse ja lennukikütuse tootja ning loome taastuvaid lahendusi ka plasti- ja keemiatööstusele. Eesmärk on saada ülemaailmseks taastuv- ja ringmajanduse lahenduste liidriks. Aastal 2023 oli Neste müügitulu 22,9 miljardit eurot ja EBITA 3,458 miljardit eurot. Neste konsernis töötab 2023. aasta seisuga 6018 inimest.

Neste numbrites:

  • 1948 Neste asutati Soome naftavarustuse tagamiseks.
  • 1989 Alustasime tegutsemist Eestis.
  • 1996 Katsetused 100% taastuvdiislikütuse arendamiseks.
  • 2000ndatel Investeerimine taastuvdiislikütuse tootmisse Porvoos, Singapuris ja Rotterdamis.
  • 2020 Teatati strateegilisest plaanist Porvoo rafineerimistehase ümberkujundamiseks globaalselt juhtivaks taastuvate ja ringlussevõetavate lahenduste keskuseks.
  • 2025 Võtame kohustuse toetada süsinikuneutraalset kasvu lennunduses.
  • 2030 Aitame oma klientidel vähendada nende kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 20 miljoni tonni võrra aastas.
  • 2023 Plaan lõpetada toornafta rafineerimine 2030. aastate keskpaigaks ja saavutada süsinikuneutraalne tootmine.
  • 2040 Vähendame müüdavate toodete kasutusetapi heitkoguste intensiivsust 50% võrra võrreldes 2020. aasta tasemetega ning vähendame heitkoguseid kogu meie väärtusahelas.

Neste Eesti juhtimissüsteemid vastavad kvaliteedijuhtimise standardile ISO 9001, keskkonnajuhtimise standardile ISO 14001 ning töötervishoiu ja ohutuse standardile ISO 45001:2018 ning infoturbe standardile ISO/IEC 27001:2013. Neste makseterminalid vastavad maksekaartide andmete turvastandardile PCI DSS v.3.2.1.