Neste Eesti

Tegutseme Eestis alates 1989. aastast. Meie tegevusaladeks on vedelkütuste jae- ning hulgimüük. Neste Eesti jaamavõrku kuulub 61 automaatjaama üle Eesti. Lisaks automaatjaamadele opereerime kütuseterminaliga Muuga sadamas. 

Oleme pühendunud kliimamuutuste vastu võitlemisele ja ringmajanduse edendamisele. Aitame oma klientidel maantee- ja linnatranspordis muuta oma äri vastutustundlikumaks. Neste kontsern on maailma suurim taastuvatest toorainetest diislikütuse ja lennukikütuse tootja ning loome taastuvaid lahendusi ka plasti- ja keemiatööstusele. Aastal 2021 oli Neste müügitulu 15,1 miljardit eurot. 

Meie eesmärk on saada ülemaailmseks taastuv- ja ringmajanduse lahenduste liidriks. Neste on pühendunud oma klientide toetamisele kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks aastaks 2030 vähemalt 20 miljoni tonni võrra aastas.

Neste Eesti juhtimissüsteemid vastavad kvaliteedijuhtimise standardile ISO 9001, keskkonnajuhtimise standardile ISO 14001 ning töötervishoiu ja ohutuse standardile ISO 45001:2018 ning infoturbe standardile ISO/IEC 27001:2013. Neste makseterminalid vastavad maksekaartide andmete turvastandardile PCI DSS v.3.2.1.