Kliimakohustused

Kliimamuutused mõjutavad kõiki riike kõigis maailmajagudes ning nende vastaste meetmete võtmise vastutus lasub meil kõigil. Vajalik on teha kiireid ülemaailmseid meetmeid kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks. Meie visioon on juhtida üleminekut süsinikuneutraalse väärtusahela suunas. 

Pakkudes klientidele taastuv- ja ringmajanduslikke lahendusi fossiilsete saaduste asendamiseks, võimaldame neil vähendada nende kasvuhoonegaaside (KHG) heidet. Meie eesmärk on aidata oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 20 miljoni tonni CO2-ekvivalendi võrra aastas. Meie strateegilised algatused on oluline edasiviiv jõud meie süsiniku käejälje suurendamiseks. 

Samal ajal peame vähendama omaenda süsiniku jalajälge. Oleme võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tootmises (reguleerimisalad 1 ja 2) ning jõuda 2035. aastaks süsinikuneutraalse tootmiseni. Samuti oleme võtnud kohustuse vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust ning teha koostööd meie tarnijate ja partneritega, et vähendada kaudset kasvuhoonegaaside heidet kogu meie väärtusahelas (reguleerimisala 3)

Loe lähemalt meie süsiniku käejälje kohta.
Carbon handprint and footprint explained | Journey to Zero 

Loe lähemalt meie süsiniku jalajälje kohta.

Loe lähemalt