Sa oled siin

Meie mõju keskkonnale

Oleme pühendunud kliimamuutuste vastu võitlemisele ja kliimaheitmete vähendamisele nii ülemaailmsete kui ka kohalike jõupingutuste kaudu. 2019. aastal võtsime uuendatud strateegia raames kasutusele kaks kliimakohustust. Kuna me peame pühenduma ka oma tegevuse otsese kliimamõju vähendamisele, täiustasime 2020. aastal taas oma teist eesmärki. 2021. aasta oktoobris seadsime ka konkreetse eesmärgi reguleerimisala 3 heitkogustele. Meie kliimakohustused on järgmised: 

  • vähendada klientide kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid meie taastuvate ja ringmajanduslike lahenduste abil vähemalt 20 miljoni tonni CO2-ekvivalendi võrra aastas aastaks 2030,
  • saavutada 2035. aastaks süsinikuneutraalne tootmine,
  • vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust 2040. aastaks 50% võrra võrreldes 2020. aasta tasemega ning teha koostööd tarnijate ja partneritega, et vähendada heitkoguseid kogu väärtusahelas (reguleerimisala 3).

Samuti tuvastame, analüüsime ja mõõdame pidevalt kliimamuutuste finantsmõju meie ettevõttele. Oleme võtnud endale kohustuse kohaldada kliimaga seotud finantsaruandluse töörühma (TCFD) aruandlusraamistikku.

 

Loe lähemalt meie süsiniku käejälje kohta.

Loe lähemalt meie süsiniku jalajälje kohta.

Loe lähemalt