Tervishoid, Ohutus, Keskkond, Kvaliteet

 • Keskendume klientidele
 • Edendame koostööd
 • Võtame ja jagame vastutust
 • Väärtustame tulemust ja reageerime vajadustele
 • Tegutseme õigesti ja ohutult

Oleme võtnud ülesandeks meie ja teiste meie tegevusest otseselt mõjutatud inimeste tervise, ohutuse ja turvalisuse ning meie tegevuskeskkonnaks oleva looduskeskkonna kaitsmise.

Neste austab tööalast heaolu ning on võtnud ülesandeks saada üheks kõrgeima ohutustasemega ettevõtteks naftatööstuses. Ohutuse ega turvalisuse arvelt me kasumit ei teeni. Kus iganes tegutseme, seal tagame, et meie tegevus avaldab võimalikult minimaalselt mõju looduskeskkonnale ja ümbritsevale kogukonnale.

Kanname vastutust säästva arengu eest.

Neste tarnib oma klientidele tooteid, mis aitavad neil leida lahendusi sellistele keskkonnaprobleemidele nagu kliimamuutus, vajadus parandada kohaliku õhu kvaliteeti ning minimeerida transpordisektoris ning kütuste muudes kasutusvaldkondades kasutatava energia keskkonnamõju. Oma toodete ja tehnoloogiate väljatöötamisel arvestab Neste alati keskkonnaga ja on võtnud ülesandeks saada rohkem teavet oma toodete mõjust kogu nende elutsükli jooksul ning kasutada seda teavet nende täiustamiseks.

Ohutuse põhimõtete järgimine saab alguse Neste juhtkonnast

Neste korporatsiooni juht Peter Vanacker:     

"Peame jõudma taolise mõtteviisini, mis julgustaks inimesi sekkuma, kui nad näevad, et ohutusreegleid eiratakse või rikutakse. Aga just nii hoolitsemegi teiste eest.
Oleme veendunud, et me kõik tahame olla uhked, et töötame professionaalselt, mis tähendab, et teeme asju õigesti ja ohutult. Professionaalsed sportlased ei jäta midagi juhuse hooleks ning neile on selge, et head tulemused nõuavad treenimist  ja head ettevalmistust. Ohutusreeglite järgimine peab olema igaühe töö lahutamatu osa ning aitab saavutada suurepäraseid tulemusi.
"

Jätkusuutlikkuse põhimõtete deklaratsioon

 • Oleme sotsiaalselt ja keskkonna-alaselt vastutavad ning majanduslikult elujõulised.
 • Kõik meie tegevused on ohutud meie klientidele, partneritele, töötajatele, naabritele ja keskkonnale.
 • Tegutseme vastutustundlikult ühiskonna ees ja austame inimõigusi.
 • Meie tooted aitavad õhku vähem saastada ning väldivad tagajärgi, mis võivad viia globaalse kliima soojenemiseni.
 • Panustame oma huvirühmade kaasamisele ja otsime koos säästvamaid lahendusi.
 • Kasutame loodusressursse  vastutustundlikult ja töötame aktiivselt säästvaima tarneahela suunas.