Neste Futura Diesel™ – ühtlane jõudlus, ilma FAMEta

Neste Futura Diesel™ on ühtlase kvaliteediga diislikütus, mis on töötatud välja selleks, et hoida mootorid varasemast puhtamatena. Lisaks töötavad ka heitgaaside puhastamise seadmed, katalüsaatorid ja peenosakeste filtrid varasemast paremini ja peavad kauem vastu. Väheneb ka koormus keskkonnale.

Futura Diesel™ kütuselisandid koosnevad puhastavatest, korrosiooni eest kaitsvatest, vahutamist takistavatest ja määrivatest ainetest, mis on valitud väävlivaba kütuse jaoks ja sobivad Eesti oludesse. Väävlisisalduse puudumine võimendab heitgaase puhastavate seadmete tööd, pikendab nende kasutusiga ning võimaldab uute tõhusamate puhastusseadmete kasutamist.

Neste ei kasuta Futura Diesel™ hulgas üldse tavapärast FAME-biodiislit. Seadus ja enamike autode kasutusjuhendid keelavad FAME-biodiisli kasutamist 7%-st suuremas kontsentratsioonis. Piirangud biodiisli kasutamise kohta puudutavad just nimelt FAME-biodiislit ning selle toorainepõhiseid alaliike: RME*, PME* ja SME*.

 

Aastaid kestnud arendustöö

Neste Futura Diesel võimaldab võtta kasutusele uusi, väiksema kütusekulu poole suunatud mootoritehnikaid. Tooted on arendatud Neste uuringute tulemusel. Arendustööga seotud hädavajalikud testimised mootoritel labori- ja välitingimustes kestsid aastaid. Testperioodi jooksul sõideti tuhandeid kilomeetreid erinevate autodega ja sõiduvahenditega nii käreda pakase kui ka suvise kuumuse käes. Töö tulemusel sobib Futura Diesel kõikidele diiselautodele ja -mootoritele ega eelda mootorite puhul mingeid eriseadistusi või lisavahendeid. 

Tänu kõrgele tsetaaniarvule süttib diislikütus kiiremini, mis vähendab märgatavalt käivitamisega seotud külma mootori suitsemist tavalise diislikütusega võrreldes. Mootori töö muutub vaiksemaks. Parem süttimine ja põlemine vähendavad keskkonda jõudvaid heitmeid.

 

Külmaomadused Eesti tingimustesse

Neste on valinud oma toodete külmaomadused sobivaks just Eesti tingimusi silmas pidades. Külmaomadusi ja toote kasutatavust talvetingimustes parandatakse pidevalt, arendades niinimetatud kütuselisandeid.

Toote nimetused koosnevad hägustumispunktist ehk madalaimast säilitustemperatuurist ja filtreeritavusest ehk madalaimast kasutustemperatuurist. Kasutustemperatuuri info asendab ametlikes nimetustes varasemaid suvekütuse/talvekütuse kvaliteedinõudeid. Talvekuudel on saadaval ka arktiline diislikütus

 

Neste Futura Diesel kvaliteediklassid:

Kvaliteediklass
diislikütus
Kasutuse
aastaaeg
Hägustumis-
punkt
Külmfiltri
ummistuspunkt
Klass C
suvine
kevad, suvi,
sügis
   -5 °C
Klass D
suvine
kevad, suvi,
​sügis
   -10 °C
Klass E
suvine
kevad, suvi,
​sügis
   -15 °C
Klass F
suvine
kevad, suvi,
​sügis
   -20 °C
Klass 0
suvine
kevad, suvi,
​sügis
 -10 °C  -20 °C
Klass 1
talvine
sügis, talv,
kevad
 -16 °C  -26 °C
Klass 2
talvine
sügis, talv,
​kevad
 -22 °C  -32 °C