Tarnija nõuded

Me eeldame, et kõik meie äripartnerid ja tarnijad järgivad Neste poliitikat ja põhimõtteid, sealhulgas meie inimõiguste kohustust ja põhimõtteid, ning meie tarnijate tegevusjuhendi miinimumnõudeid, mis on Neste tarnijate juhtimissüsteemi põhielement. 

Selle ootuse toetamiseks ja kinnitamiseks on Neste rakendanud süstemaatilised kontrollid vastaspoole sõelumiseks ja jälgimiseks, mille käigus läbivad kõik potentsiaalsed äripartnerid ja tarnijad automaatse eelkontrolli, mis viiakse läbi käsitsi, kui leitakse probleeme või kui vastaspoole ärijuhtum vastab eelnevalt määratletud kriteeriumidele. Kuigi taustakontroll keskendub peamiselt majandussanktsioonidele ja kaubanduse nõuetele vastavuse küsimustele, kontrollitakse vastaspooli ka valitud eetiliste probleemide kategooriate suhtes kolmandate isikute jõustamise andmebaasides ja peamistes uudistekanalite allikates. Inimõigused on üks olulisemaid põhjuseid jurisdiktsioonivälise tegevuse taga, mis on suunatud konkreetsete üksuste tegevusele keskenduvatele sanktsioonidele.

Kõik meie lepingud taastuva tooraine tarnijatega sisaldavad rangeid jätkusuutlikkuse tingimusi; näiteks kohustus järgida jätkusuutlikkust, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja austada inimõigusi on nõuded, mis peavad olema täidetud enne lepingu sõlmimist.

Meie taastuva tooraine tarnijad järgivad järgmisi poliitikaid ja põhimõtteid:

Samuti nõuame, et kõik meie palmiõli tarnijad oleksid jätkusuutliku palmiõli ümarlaua (RSPO) organisatsiooni liikmed. Organisatsioon nõuab, et selle liikmed pühenduksid inimõiguste austamisele ja vihmametsade kaitsmisele. Neste on ka RSPO liige.

Tarnija valik

Partnerite valik on tarneahela jätkusuutlikkuse seisukohast ülioluline. Seetõttu algab meie tarneahela jätkusuutlikkuse tagamine ammu enne lepingute allkirjastamist. Kõik meie tarnijad peavad täitma meie tarnijate tegevusjuhendi nõudeid. Tarnija võimet täita tarnija tegevusjuhend nõudeid peetakse oluliseks teguriks, kui Neste otsustab tarnijaga ärisuhte algatamise või jätkamise üle.

Meie taastuvate toodete toorainetarnijate suhtes kohaldatakse ranget jätkusuutlikkuse hoolsuskontrolli, mis on osa meie taastuvate toodete (RP) tarnija säästva arengu heakskiidust. See põhimõte kehtib kogu maailmas kõigi Neste ettevõtete kohta, kes loovad ärisuhte taastuva tooraine tarnijaga Neste taastuvenergia toodete jaoks, ning selles on sätestatud miinimumnõuded tarnija jätkusuutlikkuse heakskiitmiseks viieastmelise jätkusuutlikkuse hoolsuskontrolli protsessi kaudu: 

 1. Lähteaine hindamine 
 2. Riigi ja lähteaine riskihindamine 
 3. Vastaspoole vastavuse sõelumine (sh krediidiriski hindamine) 
 4. Jätkusuutlikkuse töölaua ülevaade 
 5. Jätkusuutlikkuse audit

Lisateavet meie tarnijate valiku kohta leiad Jätkusuutlikkuse aruande leheküljel 59.

Mida me teeme, kui saame puudustest teadlikuks?

Tarnija kaasamine ja koostöö tarnijaga on meie esmane tegutsemisviis puuduste korral. Ostude lõpetamine ei lahenda probleeme; kaasamine ja koostöö on kõige tõhusamad vahendid probleemide lahendamiseks. 

Suhtume tõsiselt kõikidesse süüdistustesse jätkusuutlikkusega seotud rikkumiste ja puuduste kohta ning uurime juhtumeid. Kui me saame teada meie tarnijaid puudutavatest tõsiseltvõetavatest süüdistustest, peatame kõik edasised ostud nendelt tarnijatelt või tarneahelatelt, kuni uurime juhtumeid. 

Kui soovid teatada murest või esitada kaebuse, siis palun tee seda telefoni või veebipõhise teenuse Ethics Online kaudu.

Ethics Online teenus

Me tegeleme puudustega, kui saame neist teadlikuks, järgmiselt:
 • nõuame, et tarnija esitaks olukorra kohta aruande;
 • tellime hindamise ja vajaduse korral tarneahela auditi, mille viivad läbi Neste või partneri jätkusuutlikkuse eksperdid kohapeal;
 • Loe lähemalt ja hakka Neste tarnijaks.
 • Loe lähemalt Neste taastuvate toorainetega seotud kaebuste kohta.
 • nõuame tarnijalt parandusmeetmete üksikasjalikku kava;
 • palmitarnijate puhul esitame puudused RSPO kaebuste esitamise protsessile kas ise või teeb seda asjaomane vastaspool;
 • teeme koostööd tarnija ja teiste sidusrühmadega tegevuse arendamiseks;
 • lõpetame ostud, kui me ei näe piisavat edasiminekut või kui tarnija kaotab oma sertifikaadi.