Neste tegevusjuhend

Meie visioon, mille kohaselt juhime koos teed jätkusuutliku tuleviku suunas, näitab, et usume koostöösse ja tahame aktiivselt osaleda jätkusuutlikuma tuleviku arendamises. Oleme pühendunud kõrgetele eetilistele standarditele ja tegutseme kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. See tähendab tegutsemist läbipaistvalt, vastutustundlikult, ausalt ja kooskõlas meie väärtustega. Meie tegevusjuhend sätestab selle raamistiku.

Tegevusjuhend kehtib kogu Neste Grupile ning sisaldab meie peamisi põhimõtteid ja põhinõudeid kõigile Neste töötajatele, kes neid oma igapäevatöös järgivad. 

Loe Neste tegevusjuhendit, klõpsates alloleval dokumendil.


 

Tarnija tegevusjuhend

Meie pühendumus vastutustundlikule ja eetilisele äritegevusele ei sõltu mitte ainult meie enda inimestest, vaid ka koostöösuhete loomisest oma äripartneritega, kes jagavad meie kohustusi. Usume, et eetiline ja vastutustundlik töö on ka edukas töö. Samuti nõuame, et meie tarnijad ja muud äripartnerid järgiksid kohaldatavaid seadusi ja eeldaksid, et nad järgiksid samaväärseid eetilisi äristandardeid, nagu on sätestatud Neste tegevusjuhendis, mida on täpsemalt kirjeldatud meie tarnija tegevusjuhendis. 

Tutvu tarnija tegevusjuhendiga siin.