Loome puhtama planeedi meie lastele

Kõik, mida Nestes teeme, täidab üht eesmärki: luua puhtam planeet meie lastele. Viimase kümne aasta jooksul on Neste muutunud piirkondlikust nafta rafineerimisettevõttest taastuvkütuste ülemaailmseks liidriks ja maailma üheks jätkusuutlikumaks ettevõtteks.

Meie eesmärk tõukab meid edasi, et otsida uusi viise, kuidas vähendada atmosfääri paisatava süsiniku hulka ja töötada välja ringlahendusi süsiniku korduvkasutamiseks. Meie eesmärk on saada taastuvate ja ringlahenduste ülemaailmseks liidriks.

Aitame klientidel äritegevuse jätkusuutlikumaks muuta

Neste aitab transpordivaldkonna ja linnade, aga ka lennunduse, polümeeride ja kemikaalide sektori klientidel äritegevust jätkusuutlikumaks muuta.

Soovime olla laialdaselt hinnatud kompetentsuse, jätkusuutliku tegevuse ja uuendusmeelse fookusega usaldusväärne partner.

Meie visioon: Näidata teed jätkusuutliku tuleviku poole ja liikuda sinna koos

Meie visioon, näidata teed jätkusuutliku tuleviku poole ja liikuda sinna koos, väljendab usku koostöösse ja soovi aktiivselt osaleda jätkusuutlikuma tuleviku kujundamises.

Oma valdkonna arengusse panustame üheskoos ühenduste ja mittetulundusühingutega ning suhtleme aktiivselt kõigi sidusrühmadega. Toetame seadusandjate ja teiste otsustajate tööd, pakkudes oma valdkonna asjatundlikkust ja teavet, mis aitab otsuseid langetada. Teeme koostööd mitmete rahvusvaheliste ülikoolide ja teadusasutustega.