Väärtused

Neste töötajad ja ettevõte tervikuna juhinduvad oma töös kindlatest väärtustest ning väärtushinnangutest. Meie uuenenud väärtused on meie edu alus.

Me hoolime

- Me hoolime keskkonnast, ühiskonnast ja tulevastest põlvedest, hoides samal ajal ettevõtet edukana.
- Me hoolime üksteise ja meid ümbritsevate inimeste turvalisusest ja heaolust.
- Me kaasame ja kutsume kõiki meiega sel teekonnal ühinema, hoolides mitmekesisusest ja igaühe õigusest olla tema ise.

 

Me oleme julged

- Oleme eeskujuks, uurides võimalusi ja luues uusi lahendusi.
- Püüdleme oma innovaatilistes töö- ja ettevõtlusviisides uuendusmeelsuse ja tipptaseme poole. 
- Me julgeme kiiresti mõelda, kiiresti tegutseda ja kiiresti õppida. Aus dialoog ja pidev areng on meie mõtteviisi põhialus.

 

Me teeme koostööd

- Me saavutame oma eesmärgid üheskoos.
- Me toome kokku oma inimesed, kliendid, partnerid ja kogukonnad – meie edu tugineb koostööl ja uuenduslikkusel.
- Me julgustame üksteist ning jagame teadmisi ja tagasisidet, et üheskoos kasvada.