Väärtused

Neste töötajad ja ettevõte tervikuna juhinduvad oma töös kindlatest väärtustest ning väärtushinnangutest.

  • Vastutus
  • Koostöö
  • Uuendusmeelsus
  • Parim kvaliteet  

Vastutus

Neste on usaldusväärne tööandja ja partner - ettevõte, mis täidab alati endale võetud kohustused. 
Me hoolime kõigi heaolust ja turvatundest ning tagame oma töö minimaalse negatiivse mõju looduskeskkonnale ja meie ümber elavatele inimestele. Oleme pühendunud inimeste elukvaliteedi parandamisele. 

Koostöö

Neste töötajad tunnevad üksteist ning meie ettevõttes valitseb vahetu, aus ja avatud õhkkond. Meie konkurentsieelis rajaneb võimel kasutada töötajate suuri kogemusi ja ideid paremate lahenduste leidmisel. Just see teeb meist soovitud partneri. Kliendid on ühed meie tähtsaimad partnerid. Kliendi vajaduste mõistmine ja etteaimamine on meie arengu ja edu pant.

Uuendusmeelsus

Neste on puhtamate sõidukikütuste tootmise ja müügi poolest naftatööstuse esirinnas. See nõuab nii teadmisi kui uuendusmeelsust. Me suudame ennustada turu ja ettevõtluse uusi suundumisi ning vajaliku kiirusega reageerida. Me panustame uute toodete, tehnoloogiate ja tegutsemisviiside ning oma personali potentsiaali arendamisse. Me toetame inimeste uudseid mõtteid, sest selleta ei oleks me omal alal esimesed.

Parim kvaliteet

Neste püüab saavutada maailmataseme tootmis- ja finantsjõudlust, mis viiks ta maailma parimate naftatöötlejate hulka. Ohutusnõuete eranditeta arvestamine on selle eesmärgi saavutamise vältimatu eeldus. Me püstitame endale keerulisi ülesandeid ning tunnustame inimeste edu nende täitmisel. Nii on eeskujulikud töötulemused igaühe enda huvides