Kuidas tagatakse jätkusuutlikkus?

Neste on teinud mitmeid algatusi, et tuvastada ja mõista, kuidas meie tegevuses ja tarneahelates võivad esineda riskid. Selleks et tagada meie tarnijate vastavus tarnijate tegevusjuhendile, on Neste rakendanud süstemaatilisi kontrolle vastaspoole kontrollimiseks ja järelevalveks, mille käigus läbivad kõik potentsiaalsed äripartnerid ja tarnijad automaatse eelkontrolli. 

Kuigi taustakontroll keskendub peamiselt majandussanktsioonidele ja kaubanduse nõuetele vastavuse küsimustele, kontrollitakse vastaspooli ka valitud eetiliste probleemide kategooriate suhtes kolmandate isikute jõustamise andmebaasides ja peamistes uudistekanalite allikates. 

Meie tarneahelate jätkusuutlikkuse riskide mõistmise võtmeelement on riigiriski hindamine. Me kasutame spetsiaalset, valdkonna juhtivat riigiriskihindamise metoodikat, et kaardistada jätkusuutlikkuse riske riikides, kus me tegutseme ja kus meil on tarneahelad.

Tarneahel

Heade partnerite tuvastamine ja valimine on meie tarneahelate jätkusuutlikkuse seisukohast ülioluline ning taastuvate toodete päritolu tundmine on põhinõue, mille osas me kompromisse ei tee. Lisaks meie otseste tarnijate jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõistmisele soovime saada ülevaate ka kogu taastuva tooraine tarneahela, sealhulgas meie tarnijate tavadest. 

Tarnija töölevõtmisel nõuame oma taastuva tooraine tarnijatelt, et nad avalikustaksid oma tarneahela osalised ja asukohad vastavalt turunõuetele ning läheksid mõnel juhul isegi kaugemale. Näiteks toorpalmiõli puhul peame teadma istanduste täpseid koordinaate. Kasutatud toiduõli puhul vajame täpset teavet kuni kogumispunktini, kus kasutatud toiduõli kogutakse.

Tarnijatele