Kuidas tagatakse jätkusuutlikkus?

Me nõuame kõigilt oma tarnijatelt inim- ja tööõiguste, töötervishoiu ja -ohutuse, kliima, keskkonna ja eetilise äritegevuse küsimustes Neste tegevusjuhendi järgimist. Lisaks ootame oma taastuvtoorainete tarnijatelt Neste vastutustundliku hankimise põhimõtte nõuete järgimist. Kõigile meie toorainetarnijatele kehtivad lisaks täiendavad jätkusuutlikkuse hoolsuskohustuse nõuded.

Tarneahel

Heade partnerite tuvastamine ja valimine on meie tarneahelate jätkusuutlikkuse seisukohast ülioluline ning taastuvate toodete päritolu tundmine on põhinõue, mille osas me kompromisse ei tee. Lisaks meie otseste tarnijate jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse mõistmisele soovime saada ülevaate ka kogu taastuva tooraine tarneahela, sealhulgas meie tarnijate tavadest. 

Tarnija töölevõtmisel nõuame oma taastuva tooraine tarnijatelt, et nad avalikustaksid oma tarneahela osalised ja asukohad vastavalt turunõuetele ning läheksid mõnel juhul isegi kaugemale. Näiteks toorpalmiõli puhul peame teadma istanduste täpseid koordinaate. Kasutatud toiduõli puhul vajame täpset teavet kuni kogumispunktini, kus kasutatud toiduõli kogutakse.

Tagamaks meie tarnijate vastavust tarnija tegevusjuhendile, on Neste võtnud kasutusele süstemaatilised kontrollimeetmed vastaspoole kontrollimiseks ja järelevalveks, mille käigus läbivad kõik potentsiaalsed äripartnerid ja tarnijad automaatse läbivaatuse, millele tehakse lisaks ka käsitsi läbivaatus, kui leitakse probleeme või kui vastaspoole ärimudel vastab eelmääratletud kriteeriumidele. 

Tarnijatele