Süsiniku jalajälg

Süsiniku jalajälg on isiku, sündmuse, organisatsiooni, teenuse, koha või toote põhjustatud kasvuhoonegaaside (KHG) heite koguhulk. Tavaliselt mõõdetakse seda CO2-ekvivalendi (CO2e) tonnides kindlaksmääratud funktsiooni või ühiku kohta.

Organisatsiooni süsiniku jalajälg viitab organisatsiooni ühe tegevusaasta jooksul põhjustatud kasvuhoonegaaside heitele, mis hõlmab sageli ka väärtusahelat. Neste süsiniku jalajälg hõlmab kogu väärtusahelas tekkinud kasvuhoonegaaside heidet, näiteks Neste enda tootmisüksustest, logistikast ja müüdud toodetest tulenevaid heitmeid. 

Me arvutame oma kütusetoodete süsiniku jalajälje kogu nende elutsükli jooksul: alates tooraine tootmisest kuni lõpptoote lõppkasutamiseni. Meie muude (muude kui kütusena kasutatavate) toodete, näiteks uute polümeeride ja kemikaalide taastuvate toorainete süsiniku jalajälg hõlmab tooraine hankimist ja transporti, rafineerimisprotsessi ja toodete lõpptöötlemist kogu nende elutsükli jooksul, alates tooraine tootmisest kuni lõppkasutamiseni. Näiteks meie kütuse Neste MY Renewable Diesel™ kasutamine aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 50–90% võrreldes fossiilse diislikütusega. Loe lähemalt meie toodete süsinikujalajälje kohta.

Süsinikuneutraalne tootmine aastaks 2035

Neste eesmärk on luua meie lastele tervislikum planeet. Me teeme seda, pakkudes oma klientidele taastuvaid ja ringmajanduslikke lahendusi. Lisaks peame pühenduma ka oma tegevuse otsese kliimamõju vähendamisele. Seetõttu oleme seadnud konkreetse eesmärgi saavutada 2035. aastaks süsinikuneutraalsus oma tootmises. See on tohutu ettevõtmine, mis nõuab uusi mõtteviise, innovatsiooni ja palju koostööd.

Analüüsitakse kõiki kasvuhoonegaaside heitkoguseid Neste tootmises. Oleme juba kindlaks teinud rohkem kui 100 erinevat meedet ja tegevust, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid tootmises. Näiteks suurendame taastuvelektri kasutamist oma tootmiskohtades. Selleks et jätkata eesmärki kasutada 2023. aastaks kogu maailmas 100% taastuvelektrit, on Neste suurendanud taastuvelektri kasutamist oma Porvoo rafineerimistehases Soomes. Neste on kokku leppinud tuuleenergia tarnetes oma partnerite Statkrafti, Ilmatari ja Fortumiga. 2021. aasta detsembris sõlmis Neste Vattenfalliga ka esimese hüdroenergia lepingu, mis tähendab, et Neste saavutab oma taastuvelektri eesmärgi Soomes juba 2022. aastal. 

Loe lähemalt erinevate meetmete kohta meie Jätkusuutlikkuse aruande 2021 leheküljel 53.

Süsinikuneutraalne väärtusahel aastaks 2040

Kuna me peame vähendama ka oma reguleerimisala 3 heitkoguseid, oleme otsustanud seada konkreetse eesmärgi reguleerimisala 3 heitkogustele, et vähendada müüdud toodete kasutusfaasi heitkoguste intensiivsust 2040. aastaks 50% võrreldes 2020. aasta tasemega. Meie eesmärk saavutatakse Neste ümberkujundamise kaudu, et suurendada taastuvate ja ringmajanduslike lahenduste osakaalu ning teha koostööd meie tarnijate ja partneritega, et vähendada heitkoguseid kogu meie väärtusahelas. 

Lisaks allkirjastab Neste Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks algatuse Science Based Targets raames koostatud kohustuse võtmise teatise äriambitsiooni 1,5 °C (Business Ambition for 1.5°C) saavutamiseks. Loe lähemalt  pressiteatest.

Neste töötab välja uue meetodi metaani tekke vältimiseks

Koostöö vähese CO2-heitega ühiskonna ülesehitamiseks

Loe ka meie süsiniku käejälje kohta.
Carbon handprint and footprint explained | Journey to Zero