Süsiniku käejälg

Süsiniku käejälje idee on pakkuda klientidele lahendusi, mis vähendavad nende süsiniku jalajälge. Toote süsiniku käejälg seisneb kahe võrdse toote või teenuse ja nende kliimamõju võrdlemises. Süsiniku käejälg võrdub kahe variandi süsiniku jalajälje erinevusega, mõõdetuna CO2-ekvivalendi massina. Mida suurem on käejälg, seda parem.

Ettevõtete puhul mõõdetakse süsiniku käejälge sellega, kui suures ulatuses suudab ettevõte aidata oma klientidel toodete ja teenustega kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid vähendada, võrreldes lähtetoote või -teenusega. 

Toodete ja teenuste puhul viitab süsiniku käejälg KHG-de heite vahele toote elutsükli jooksul, võrreldes lähtetootega.

Oleme võtnud endale kohustuse aidata oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 20 miljoni tonni CO2-ekvivalendi võrra aastas. Meie eesmärk on saavutada oma eesmärk taastuvate, vähememissiooniliste ja ringmajanduslike lahenduste portfelliga maanteetranspordi, lennunduse ja merekasutuse, samuti plasti- ja keemiatööstuse jaoks. 2021. aastal võimaldasime oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ligikaudu 10,9 miljoni tonni võrra.

 See võrdub 1,7 miljoni keskmise ELi kodaniku aastase süsiniku jalajäljega. 

Loe ka meie süsiniku jalajälje kohta.
Carbon handprint and footprint explained | Journey to Zero