Anname oma kütuste töökindlusele garantii

Neste on kütusetootja, kes on seadnud eesmärgiks keskkonnasõbraliku arengu ja innovatsiooni, sealjuures kütuste kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Tankides ükskõik millist Neste bensiini või diislikütust, võid nende kvaliteedis täielikult kindel olla.
 
Tagame oma kütuste kvaliteedi kogu tarneahela ulatuses

Neste jaamades müüdavate kütuste kvaliteet on tõendatud ja vastab Eesti Vabariigis kehtestatud kvaliteedinõuetele. Järgime rangeid nõudeid kogu tarneahela ulatuses, eesmärgiga tagada kvaliteetne kütus igapäevaselt Neste jaamades tankivatele tuhandetele klientidele. Tehasest väljub toode kütuste kvaliteeti ja vastavust standardile kinnitava sertifikaadiga. Kui kütus jõuab Eestis Neste terminali, tehakse uus ja täiendav  kontroll. Toote kontrollproovi võtab akrediteeritud sõltumatu kütuselabor ja analüüsib selle vastavust standardi normidele. Labori analüüsidele tuginedes väljastab akrediteeritud sõltumatu kütuselabor antud tootele Vastavussertifikaadi. Seda tehakse iga uue saabuva partii puhul uuesti ja alati on terminali mahutis hetkel oleval kütusel olemas selle vastavust standardile kinnitav Vastavussertifikaat. 

Neste kütuste vastavussertifikaate saad küsida meie klienditeenindusest neste.klient@neste.com või helistades 628 5555.


Futura 98 E10 bensiini

Oleme oma kütuste kvaliteedis kindlad ja anname nende töökindlusele garantii.
Kui leitakse, et just Neste kütus põhjustas Sinu sõiduki rikke, kompenseerime kahju. Lihtne!

 

Garantii  tingimused

Neste kütuse kvaliteeti hinnatakse sõltumatute, riiklikult akrediteeritud katselaborite poolt. Kütust väljastatakse riiklikult tunnustatud, taadeldud mõõteseadmete kaudu. Sõiduki kütusesüsteemi rikete põhjuste väljaselgitamiseks ja kütuse nõuetele vastavuse määramiseks on vajalik:

(1) proovivõtmise standardile vastava toiminguga sõiduki kütusepaagist proovi võtmine; 
(2) mõõteseaduse alusel pädeva sõltumatu akrediteeritud labori poolt proovi analüüsi teostamine;
(3) sõidukipaagist võetud proovitulemuse võrdlemine tankla, millisest kütus osteti, või terminali mahutis oleva kütusega;
(4) ekspertidel hinnata kahjustada saanud kütusesüsteemi detaile.

Juhul, kui Neste kütuse ostjal peaks tekkima põhjendatud vajadus kütuse nõuetele vastavust kontrollida, tasub kuni 31.12.2021 seadusele vastavate kütuseproovide teostamise eest Neste Eesti AS.

 

 

Kas etanoolisisaldusega bensiin sobib minu autole?

Etanooliga bensiini kasutamisel ei teki mingeid probleeme, kui autotootja poolt on selle kasutamine lubatud. Autoomanik peab kindlasti ise veenduma, milline kütuseliik tema autole on tootja poolt lubatud. Autojuhi jaoks on vastus kirjas kas sõiduki kasutusjuhendis või kütusepaagi luugi siseküljel.

Nii nagu iga toote väärkasutamisega võivad ka kütusega ilmneda probleeme, kui kütust kasutatakse autotootja soovitustele mittevastavalt. Teisel juhul neid probleeme ei teki, sest nii E10 kui E5 bensiinid vastavad täielikult kehtivatele standarditele.

Etanooliga bensiine on kasutatud mitmel pool Euroopas juba kaua, sh ka Soomes, kus autopargi vanus on väga sarnane Eesti omaga. 

Bensiin 95E10: Sobib kõikidele uutele bensiinimootoriga sõidukitele. Juhul, kui on kahtlus, kas autotootja on andnud 95E10 kasutamiseks heakskiidu, soovitame kontrollida lehelt: https://biokytus.ee/95e10-sobivus.html

Bensiin 98E5: Sobib kasutamiseks kõikides bensiinimootoriga sõidukites.

 

Mis on biokomponendiga bensiini eelised?

Madalam heide.
Biokomponent lisandiga fossiilses mootorikütuses aitab vähendada heitgaaside kogust, seega kahjulikku koormust  nii inimese tervisele kui kogu loodusele – loomadele, lindudele taimedele. Saastajateks on erinevad põlemisjäägid, sealhulgas CO. Kui bensiinis on biokomponenti kuni 10%  võib CO kontsentratsioon heitgaasides väheneda pea 20%.

Taastuv.
Orgaanilistest materjalidest ja jäätmetest valmistatud etanooli on turul laialdaselt. Maailma mastaabis kasvatatakse teraviljadest kõige rohkem maisi, mida praegu kasutatakse kõige enam bioetanooli valmistamiseks. Lignotselluloossete jäätmete nagu puulehed, puuoksad, muru, põhk, saepuru, väheväärtuslik puit jm kasutamine tähendab, et jäätmetest vabanemiseks ei pea energiat kaotama, vaid protsess pööratakse ümber, millest saadakse lisaenergiat. See võib olla üks peamisi põhjuseid, miks biokütused populaarsust koguvad.

Keskkonnale ohutum.
Biokomponendid on valmistatud orgaanilistest ainetest, mis on biolagunevad ning loodusesse sattudes laguneksid loomulikult, tekitamata keskkonnale nii suurt mõju. Naftatoodete reostus on loodusele äärmiselt kahjulik.*

*Kaie Ritslaid, Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut biotehnoloogiate õppetool. Lektor/Keemik-analüütik. 

 

Milliseid mootoribensiine Neste müüb?

Neste on ainulaadne kütusetootja. Me tõepoolest hoolime keskkonnast. Meie kütused on mootoreid säästvad, läbi ja lõhki ausad kütused, mis on toodetud keskkonda austavalt ja uuenduslikult. 

Bensiin E10 - sisaldab nõuetekohaselt kuni 10% etanooli. See sobib kõikidele uutele bensiinimootoriga sõidukitele. Kahtluse korral, kas autotootja ikka lubab E10 kasutada, saab seda kontrollida lehelt: https://biokytus.ee/95e10-sobivus.html

Bensiin E5 - sisaldab sõltuvalt partiist ca 3-5% etanooli. Sobib kasutamiseks kõikides bensiinimootoriga sõidukites.

Milliseid diislikütuseid Neste müüb?

Futura D
Neste Futura diislikütus sisaldab nõuetekohaselt 10% HVO-d. Neste diislikütused ei sisalda FAME-t. Neste kasutab oma diislikütuses bionõude täitmiseks ainult HVOd. Neste HVO ei ole biodiisel, vaid parafiinne diislikütus ning sellest ka meie tanklates vastav kleebis, mis ütleb et Neste diislikütus ei sisalda biodiislit. 

Premium diislikütus Neste Pro Diesel™
Neste ProDiesel sisaldab nõuetekohaselt 10% HVO-d. Pro Dieseli teeb eriliseks tema fossiilse põhja oluliselt kõrgem kvaliteet ja selle tõestuseks on see, et Pro Diesel on ainuke kütus, mis on hinnatud  rahvusvahelise kütuseharta WWFC poolt kõrgema 5-kategooria vääriliselt. Ehk sisuliselt autotootjate kinnitusel parim kombinatsioon fossiilse põhikomponendi ja taastuvlisandi HVO koostööst. 

Neste MY Renewable Diesel™
NesteMY Renewable Diesel on super-premium, 100% taastuvast toormest toodetud diislikütus (HVO), mis vähendab ligi 90% õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka oma elutsükli jooksul võrreldes fossiilse diisikütusega. Neste MY on sobilik kõigile diiselmootoritele, isegi neile, mille kütusepaagil on märk „no bio“. Neste MY-l puudub fossiilisele kütusele iseloomulik lõhn, samas on sel väga head säilimisomadused ning külmakindlus kuni -38 kraadi. Neste My-l ei ole kasutuspiiranguid–  seda võib tankida segatuna tavadiislikütusesse mistahes ulatuses või kasutada puhtalt. 

Lühidalt diislikütuse lisanditest:

HVO (Hydrotreated Vegetabe Oil) 
Suurel kuumusel töödeldes saab õlidest ja jäätmetest parafiinne diislikütus, mis on fossiilse diislikütusega koostiselt ja omadustelt identne, värvitu ja peaaegu lõhnatu. HVO on puhtam kui fossiilne diislikütus, samuti on seal vähem aromaatseid aineid ja väävliühendeid. Ka HVO külmakindlus on -38 kraadi ja säilivus fossiilse diislikütusega võrreldav. HVO sobib kõikidele diiselmootoriga autodele, isegi neile, mille kütusepaagil on märk „no bio“.

FAME (Fatty Acid Methyl Ester).
FAMEt toodetakse pigem põllukultuuridest nagu raps ja mais, kuid seda töödeldakse esterdamise teel. Lõpp-produkti jääb alles õli ning just õlisisalduse tõttu ei tohi biodiislit fossiilsesse kütusesse üle 7 protsendi lisada. FAME biodiisel ei talu ka palju üle -10 kraadist madalamaid temperatuure ning selle säilivusaeg on suhteliselt lühike. FAME lisandiga kütuse pikaaegsel seismisel tekib oht bakterite tekkeks. Seetõttu on soovitatav, et biodiislit kasutav sõiduk oleks igapäevases kasutuses – talvel on oluline, et kütus tarbitakse ära 3 kuni 4 nädalaga, suveperioodil 3 kuuga.

Neste diislikütused sisaldavad ainult kõrgekvaliteedilist HVO lisandit.

 

 

 

Neste on kõige keskkonnasõbralikum kütusetootja

Neste müüb kütust ja ainult kütust, aga see eest maailma parimat. Mootoreid säästvat, läbi ja lõhki ausat kütust, mis on toodetud keskkonda austavalt ja uuenduslikult.

Selle tõestuseks on fakt, et Neste valiti 2021. aastal taas maailma kõige jätkusuutlikumaks kütuse- ja energiaettevõtteks. 

Juba 15. aastat järjest on Neste prestiižikas Global100 edetabelis. See on igal aastal uuendatav nimekiri ettevõtetest, kes paistavad silma oma jätkusuutliku, keskkonda arvestava toimimise poolest. 

Energeetikavaldkonna ettevõtete arvestuses on Neste olnud juba aastaid parimate seas ning ühtlasi ka stabiilseim kogu maailmas – ükski teine ettevõte pole pääsenud sellesse nimekirja 15. järjestikusel aastal. 

Mis on selle edu taga? See, et liigume kindlalt ja kompromisse tegemata oma ülima eesmärgi suunas – saada juba lähimas tulevikus energiatootjaks, kes viib oma tootmise 100% taastuvale toormele.