10.2.2020 - 15:18

Neste taastuvtoorainest kütuste kasutamine vähendas maailmas kahjulikke kliimamõjusid 9,6 miljonit tonni 2019. aastal

2019. aastal aitas Neste taastuvtoorainest kütuste tootmisega klientidel vähendada kasvuhoonegaaside teket ühtekokku 9,6 miljonit tonni*. Seda on sama palju kui 1,5 miljoni keskmise eurooplase aastane süsinikujalajälg (allikas: Maailmapank) või 3,5 miljoni sõiduauto eemaldamine teedelt üheks aastaks.

„Neste teeb koostööd erinevate transpordisektori ettevõtete ja omavalitsustega, lennunduse ning plasti- ja keemiatööstusega, aidates parandada nende äri jätkusuutlikkust. Me oleme väga uhked, et suudame pakkuda lahendust kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks kütustega Neste MY Renewable Diesel™ ja  Neste MY Renewable Jet Fuel™. Need tippkvaliteediga kütused on toodetud taastuvtoorainest ning valmis kohe kasutamiseks,” ütles Neste president Peter Vanacker.

„Eelmisel aasta andsime kaks kliimalubadust. Esiteks, aidata meie tarbijatel vähendada kasvuhoonegaaside heidet taastuvtoorainest kütuste ja ringmajanduse lahendusega tootmisel kuni 20 miljoni tonnini CO2 ekv. aastaks 2030. Muutus Neste kasvuhoonegaaside emissioonis 7,9 miljonilt tonnilt 2018. aastal 9,6 miljoni tonnini 2019. aastal on hea algus. Ja teine lubadus, vähendada süsinikujalajälge Neste tootmisprotsessis vastavalt ELi kliima ja energiaeesmärkidele. Selles vallas oleme sõlminud näiteks pikaajalise kokkuleppe tuuleenergia pargi rajamiseks meie tootmistehastes Soomes,“ lisas Vanacker.

 

Fookus mahul, innovatsioonil ja koostööl
 

Neste teeb tööd ka selle nimel, et leida oma globaalsesse prügi ja jäätmete toorainebaasi uusi taastuvtoorainest liike. 2019. aastal moodustasid prügi ja jäätmed 80 protsenti Neste aastasest taastuvtooraine materjalibaasist. Ettevõte jätkab panustamist arendustöösse, mis on suunatud uute tulevikutoorainete ja vajalike tehnoloogiate leiutamisse, mida täna veel ei tunta.

Rohkem kui 10 aasta jooksul on Neste taastuvtoorainest toodangu mahud püsivalt kasvanud. Täna on ettevõttel võimekust toota 3 miljonit tonni taastuvtoorainest toodangut aastas tehastes, mis asuvad Soomes, Hollandis ja Singapuris. Nendest kolmest tonnist aasta jooksul toodetust moodustab lennukikütuste tootmismaht 100 000 tonni. Pärast Singapuri tehase laienemist 2022. aastal suureneb Neste taastuvtoorainest toodete tootmisvõimekus aastas ligi 4,5 miljoni tonnini ning sellest taastuvtoorainest lennukikütuste tootmismaht kasvab üle 1 miljoni tonni aastas.

* Meetod vastavalt ELi taastuvenergia direktiivile (2009/28/EC)

Loe ka:
Neste MY Renewable Diesel

Neste MY Renewable Jet Fuel
Taastuvtoorainest plastikud ja kemikaalid
2020 Global 100: Neste on maailma 3. kõige jätkusuutlikum suurettevõte