Erimärgistatud diislikütus

Erimärgistatud diislikütuse kasutamine on reguleeritud "Vedelkütuse erimärgistamise seadusega", kuna toode on maksustatud diislikütusest madalama kütuseaktsiisiga.

Lisainfo www.emta.ee

Väljavõte Vedelkütuse erimärgistamise seadusest:

§ 11. Erimärgistatud vedelkütuse kasutamine

(2) Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada:

  • põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
  • põllumajanduses kasutatavas kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
  • kutselisel kalapüügil.

Palume tutvuda alloleva uue korraga erimärgistatud diislikütuse tellimisel.

Vastavalt rahandusministri 11. märtsi 2010. a. määrusega nr 14 kehtestatud „Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord” §-le 4 peab aktsiisikauba soetaja omandiõiguse ülemineku korral kinnitama infosüsteemis tehingu toimumise. Määrus aadressil: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13286245

Taotluse kinnitamise juhend

Sisene Maksu-ja Tolliameti kodulehele http://www.emta.ee ja vali ülevalt paremalt e-maksuamet/e-toll. Sisene ID kaardiga või mõnel muul viisil.

Vali, kuidas soovid jätkata: e-maksuametisse/tolli. Vali, kellena soovid siseneda: erakliendina. Vajuta nuppu: sisene. Vali ülevalt e-tolliteenused.

  1. Vali töölaual rakendus “JVIS”.
  2. Vali menüüst „Esitatud taotlused“ -> „Aktiivsed taotlused“.
  3. Otsi üles müüja poolt esitatud taotlus ning ava taotlus, liikudes ekraanil paremale ja kliki luubitaolisel märgil.
  4. Taotluse kinnitamiseks kliki nuppu „Kinnita taotlus“.
  5. Kliki    'ok '
  6. Süsteem kinnitab taotluse. Taotluse olek „Kinnitus edastatud“.

Küsimuste korral palume pöördu maksu- ja tollikeskuste spetsialistide poole:

Lääne MTK Margit Saar 676 3291 margit.saar@emta.ee