Sooduskaardi tingimused

Neste Sooduskaardi tingimused kehtivad alates 01.06.2015

1. Neste Sooduskaart on Neste Eesti AS-i poolt väljastatud, soodushindu võimaldav kliendikaart. Kehtivate soodustuste kohta saab teavet Neste kodulehelt www.neste.ee.

2. Sooduskaart väljastatakse eraisikule, kes on täitnud Sooduskaardi taotluse (edaspidi Klient). Neste võib Sooduskaardi selleks määratud kampaaniate ajal väljastada ka tasuta. Nestel on õigus jätta Sooduskaart väljastamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata. Kontaktandmete muutumisest on Klient kohustatud Nestet teavitama 14 kalendripäeva jooksul.

3. Sooduskaart kehtib kauba või teenuse eest tasumisel sularahas või pangakaardiga kõigis Neste tanklates ja teistes Neste Sooduskaardi logoga tähistatud müügikohtades Eestis, mille nimekiri on Neste kodulehel www.neste.ee. Sooduskaart ei ole maksevahend.

4. Klient peab soodustuse saamiseks Sooduskaardi sisestama tankla makseterminali või esitama Sooduskaardi logoga tähistatud müügikohtades enne ostu sooritamist.

5. Sooduskaarti ei saa kasutada koos Neste kliendikaardiga või Neste partnerite poolt väljastatud sooduskaartidega.

6. Sooduskaardiga sooritatud tehingu kohta väljastab Neste tankla makseautomaat või Lepingu punktis 3 nimetatud müügikoht tehingu kohta kviitungi. Tagantjärele Sooduskaardiga antavaid soodustusi ei arvestata ja/või rahaliselt ei kompenseerita.

7. Sooduskaart kehtib tähtajatuna.

8. Klient on kohustatud hoidma Sooduskaarti hoolikalt, vältima Sooduskaardi kahjustamist või sattumist kolmandate isikute kasutusse.

9. Neste töötleb kõiki andmeid, mis ta on Kliendi kohta Lepingu sõlmimisel või Tehingute töötlemise käigus teada saanud, vastavalt seadusele. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Nestel õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturunduskampaaniateks. Lepingu täitmiseks teeb Neste koostööd lepingupartneritega, kellele Neste võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras.

10. Leping jõustub Kliendile Sooduskaardi väljastamise hetkest ja on tähtajatu. Kliendil ja Nestel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette.