23.1.2018 - 14:18

Neste saavutas maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete seas teise koha

Neste kontsern

Pressiteade

23.jaanuar 2018

Neste saavutas maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete seas teise koha

Neste saavutas maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete Global 100 nimekirja kuulumise ajaloos parima koha, tulles teiseks. See on kaheteistkümnes kord, kui Neste on sellesse nimekirja pääsenud ning on seal ühtejärge asunud kauem kui ükski teine energiaettevõte maailmas.

Nii nagu eelmiselgi aastal, on Neste saavutus energiavaldkonna ettevõtete parim tulemus. Nestet edestab selle aasta nimekirjas vaid prantslaste tarkvarafirma Dassault Systemes.

Positsiooni oluline parenemine tänu Neste strateegilistele valikutele

Neste hüpe eelmise aasta 23. asetuselt selle aasta teisele kohale sai võimalikuks eelkõige tänu ettevõtte pidevale heale tulemuslikule tegevusele, eriti algatusele Clean Air Productivity, kus rõhuasetus on ettevõtte kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmisel. Samuti on uudse näitaja Green Revenue kasutuselevõtt aidanud teenäitajaist ettevõttetel eristuda. Neste kaasamine juhtivate ettevõtete hulka on osutunud võimalikuks tänu äritegevuse ümberkujundamisele järjest enamate taastuvtoorainel põhinevate lahenduste suunas.

„Erinevalt jalgpallist või jäähokist on teise koha saavutamine Global 100 nimekirjas ikkagi võit ning see tulemus on meid ülimalt rõõmustanud, me oleme selle üle uhked. Soovime tänusõnad edasi anda kõigile oma töötajatele ning välistele huvigruppidele, kellel on suur panus, et oleme jätkusuutlikud ka edaspidi,“ märkis Neste president ja tegevjuht hr Matti Lievonen.

Neste põhiline panus jätkusuutlikkusse on ettevõtte kvaliteetsed taastuvkütused, näiteks Neste MY taastuvdiislikütus, mis on toodetud madala kvaliteediga jäätmetest ja jääkidest. Neste taastuvtoorainest toodetud toodete süsiniku käejälg (oma tegevuste positiivne mõju keskkonna jätkusuutlikusse vastukaaluks süsiniku jalajälje negatiivsele mõjule) on mõõdetav igal aastal kasvuhoonegaaside heitkoguste mitme miljoni tonnise vähenemisega. 2016. aastal, tänu fossiilset päritolu toodete asendamisele Neste taastuvtoodetega, vähenesid heitkogused 6,7 miljoni tonni võrra, mis on võrdne 2,4 miljoni sõiduauto eemalejäämisega teedelt-tänavatelt terveks aastaks, mis on kaks korda suurem number, kui on näiteks autosid Berliinis. Neste süsiniku käejälje suurust aastaks 2017 veel arvutatakse, kuid ilmselt on see number eelmisest suurem.

„Oleme koos partneritega täis otsustavust liikuda veelgi kaugemale. Oleme juba suurel määral panustanud transpordisektoris välisõhku paiskuva süsinikdioksiidi heite vähendamisse. Nüüd oleme sisenemas lennundusse ja kemikaalitööstusse eesmärgiga panustada sinna samal kombel ning toetada sealset muutumist,“ lisab hr Lievonen.

Global 100 indeksi käsitlus on ainulaadne, sest hinnatakse kõiki börsiettevõtteid, kelle viimati avalikustatud kogutulu ulatus minimaalselt 1 miljardi USA dollarini (vaatluse all oli ligikaudu 5900 ettevõtet). Automaatselt võetakse arvesse kõik tootmisharud ja geograafiline paiknemine. Ettevõtete järjestuse aluseks on avalikult kättesaadavad andmed. Global 100 arvestab objektiivselt mõõdetavate näitajatega, siin ei püüta hinnata ettevõtete jätkusuutlikkuse kvalitatiivseid riske. Seega põhineb hindamine andmetel, mitte hinnangutel ega tuntusel.

Neste kontsern
Kaisa Lipponen
Kontserni kommunikatsioonijuht

Lisateave:
Johan Lunabba, direktor jätkusuutlikkuse küsimustes, tel +358 50 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com
Pekka Tuovinen, vanemnõunik jätkusuutlikkuse küsimustes tel +358 50 458 4516, pekka.tuovinen(@)neste.com

Lisalugemist:
Neste kuulub CDP (Climate Disclosure Project) kliima-, metsanduse ja veemajandusprogrammide parimate hulka
Neste on Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis juba üheteistkümnendat korda

Nestest lühidalt
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingi) loob jätkusuutlikke võimalusi transpordile, äriettevõtetele ja tarbijatele. Meie tooted ja teenused on kasutusel üle maailma, mis lubab klientidel vähendada enda tekitatud süsiniku jalajälge, ühendades kvaliteetsed ja madala heitkogusega taastuvtoorainest toodetud tooted ning naftasaadused oma soovikohaste lahendustega. Oleme maailma suurim taastuvtoorainest (jäätmed ja jäägid) toodetud diislikütuse tootja ning meie taastuvtoorainel põhinevaid lahendusi oleme juurutamas ka lennundusse ja plastitööstusse. Soovime olla usaldusväärne partner, kelle kompetentsust, uuringutealast tööd ja jätkusuutlikku tegevust hinnatakse kogu mailmas. 2016. aastal oli Neste käive 11,7 miljardit eurot. 2018. aastal saavutas Neste maailma  kõige jätkusuutlikumate ettevõtete Global 100 nimekirjas teise koha. Lisalugemist leiab aadressil: www.neste.com