Liitumisprotsess

Osana meie uute tarnijate, teenusepakkujate ja teiste huvirühmade liitumisprotsessist töötleb Neste ka isikuandmeid, mida on vaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tuvastamiseks ja tõkestamiseks, ning samuti isikuandmeid, mida on vaja kaubandussanktsioonidele vastamiseks, alati kooskõlas kohaliku õigusega. Selline andmete töötlemine hõlmab ettevõtete kasusaavate omanike ja juhatuse liikmete isiklikke andmeid: nimi, sugu, rahvus, elukoht ja sünniaeg ning kas isik on sanktsioonide nimekirjas või kas tegemist on riikliku taustaga isikuga. Nende andmete töötlemine tugineb Neste õigustatud huvile tunda oma partnereid ja tagada, et Neste ei osaleks rahapesuga seonduvates tegevustes või teistes kuritegelikes või ebaeetilistes tegevustes. Andmed kogutakse ettevõtete esindajatelt ja avalikest allikatest, kasutades automatiseeritud analüütilist tööriista. Ettevõtte esitatud andmeid võrreldakse välistest allikatest kogutud andmetega. Välised allikad on avalikud andmebaasid, nt riiklikud äriregistrid.  

Neste ei säilita Sinu isikuandmeid kauem, kui see on seadusega lubatud ja andmetöötluse eesmärkide jaoks vajalik. Andmete säilitamise periood sõltub teabe liigist ja selle töötlemise eesmärkidest. Maksimaalne aeg võib seega sõltuvalt kasutusest erineda.

Enamik Neste partnerite sõelumisprotsessiga seonduvatest isikuandmetest säilitatakse Nestega partnerlussuhtes olemise ajaks.  Seetõttu võib Neste osa isikuandmetest säilitada ainult nii kaua, kui nende töötlemist on seaduslikult nõutud või see on mõistlikkuse piires vajalik õiguslike kohustuste või õigustatud huvidega, nagu nõuetega tegelemine, raamatupidamine, ettevõttesisene aruandlus ja lepitusprotsess, seotud eesmärkidel. Me ei edasta teavet kolmandatele isikutele.