2.4.2018 - 8:30

Kas põlev sigaret võib tankla plahvatama panna?

Filmides on täiesti tavaline olukord, kus tanklast eemalduv kangelane või kurikael (tavaliselt aegluubis) viskab üle õla hõõguva sigareti või toimub bensiinijaamas tulevahetus. Mõlemal juhul on tulemuseks hiiglaslik plahvatus. Kas selline asi on päriselt võimalik?

Lasime Neste Eesti 25 aasta pikkuse kogemusega hooldejuhil Arvo Aruveel meile tankla ehitus-, keskkonna- ja ohutusnõuded lahti seletada.

Tankla ei ole keeruline ehitis

Autokütuste näol on tegemist ju tegelikult ohtlike kemikaalidega, mille puhul võib väär hoiustamine ning kasutamine kaasa tuua nii keskkonnareostuse kui ka tule- või plahvatusohtliku olukorra tekkimise. Tankla on oma ehituselt suhteliselt lihtne, kuid siiski eriliste nõuetega. Peamine, millest tankla puhul lähtutakse, on see, et tankla projekteeritakse ja ehitatakse alati vastavate standardite nõuete kohaselt, kasutatakse parimat võimalikku tehnoloogiat ning inseneritarkust.

Kus hoitakse kütust?

Tanklatesse paigaldatakse ainult topeltseinalisi Euroopa standardile vastavaid terasest kütusemahuteid, mis on nii seest kui väljast kaetud selliste värvidega mis tagavad pikaajalise kaitse nii korrosiooni kui erinevate kütuste toime eest. Mahutite seisukorda kontrollitakse regulaarselt auditite käigus. Seestpoolt tehakse ülevaatus iga 12 aasta järel. Üldiselt on mahutid mõeldud vastu pidama vähemalt 50 aastat.

Tankimisala on nagu kihiline küpsis

Kõige peal on kiviparkett, betoon või asfalt. Allpool on kihid killustikust ja liivast, milles peidus trassid (sadevesi, kaablid) ning erilisest plastikust ja mitmekihilised torustikud kütustele. Tankurid paigaldatakse tankurisaartele Nestes alati selliselt, et kõik võimalikud suuremad lekked tankuri sees on avastatavad väljastpoolt ning lekkinud kütus ei satu maasse.

Pildil on näha, et kui tankuri sees toimuks leke, oleks väljavoolav kütus kohe näha, mitte ei voolaks maa sisse.

Keskkonnaohutuse aspektist on kõige olulisem terve tankimisala all paiknev eriline kile, mis väldib näiteks tankimisel juhuslikult mahavoolanud kütuse sattumise sügavale pinnasesse ning põhjavette. Kõik kütusetorustikud paiknevad alati kile peal.

Mis põhjustab tanklates põlenguid?

Filmid filmideks, aga millest on põhjustatud Youtube’is ja uudistes nähtud väiksemad plahvatused tanklates? Enamikel juhtudel on tegemist kütuseaurudega, mis kas staatilise elektri või hooletuse tagajärjel süttivad. Aga ka sellisel juhul piirdub asi vaid väikse lokaalse põlenguga, mille jõudmine mööda kütusetorusid mahutiteni on võimatu. Esiteks on vahel väga mitu ohutusklappi, mis lasevad liikuda kütusel vaid ühes suunas. Teine põhjus tuleneb loodusseadustest – põlemiseks on vaja hapnikku. Torudes seda pole, seega tuli ei saa mööda kütusetoru mahuti suunas liikuda.

Tehnoloogiat on ligi 100 aastat testitud

Tangitud on autosid juba pikka aega, alates ajast kui autod meie ellu tulid. Arvo Aruvee lisas ka, et Eestis on nõuded tanklate ohutusele piisavalt kõrged, mistõttu võib tanklas ennast kindlalt tunda. Enamuses on tanklad uued ja kasutusel on läbiproovitud tehnoloogiad. Väga olulise panuse tankimise ohutusele saab alati anda tankla kasutaja ise. Hooletu ja pahatahtliku käitumisega seab inimene lisaks endale ohtu ka teised inimesed.

Miks sõidetakse koos tankimispüstoliga minema?

Selleks et ise tagada ohutus, on vaja ainult järgida lihtsaid reegleid, mis on tanklates ka nähtaval – ära tangi töötava mootoriga, ära suitseta jne. Parim, mida teha saab, on tegeleda ühe asjaga korraga. Kui tangid siis tangi, ära jäta autot tankimise ajal “üksinda”. Tankimise ajal telefoniga rääkimine ja R-Kioski külastamine hajutab paraku tähelepanu. On juhtumeid, kus just selliselt ununebki tankimispüstol auto paaki ja siis on juba õnnetus ning kindlustusjuhtum käes.

Mida teha, kui kütus ikkagi maha voolab?

Igas tanklas on kohustuslikult alati olemas alati ka tulekustuti ja absorbent võimaliku mahavoolanud kütuse tarbeks, tankurite juures on nähtaval avarii-stopp nupp ja häirekeskuse number 112.

Hea harjumus on tanklas alati enne tankimist vaadata, kus asub avariinupp.

Kas Sina oled neid juba tanklas märganud ja tead, kuidas neid kasutada või tead mida teha siis kui vajad abi?

Originaalartikkel leitav Autogeeniusest