10.2.2021 - 10:58

Peame olema valmis globaalse kütuseturu trendide jätkumisega ka 2021. aastal

COVID-19 pandeemia tõi kaasa fossiilsete kütuste nõudluse drastilise vähenemise ja ülepakkumise, samas taastuvkütuste müügimahud 2020. aastal kasvasid ning müügimarginaalid püsisid visa järjekindlusega. Nende trendide jätkumist võib oodata ka käesoleval aastal, kirjutab Neste hiljuti avaldatud finantsaruanne.

2020. aastal müüs Neste kontsern taastuvtoorainest toodangut 2,97 miljonit tonni, mida oli 4 protsenti rohkem kui aasta varem. Ühtlasi oli see Nestele uus rekord valdkonnas, kus suurimad müügiartiklid on taastuvtoorainetest diislikütus (HVO) ja jätkusuutlik lennukikütus (SAF).

„Ka Eestis püsisid taastuvkütuste müügimahud varasemal tasemel. Tänastele diiselmootoritele kohe kättesaadav lahendus CO2 tarbimise vähendamiseks on taastuvtoorainest diislikütus, mis hetkel ainsana ei nõua lisainvesteeringuid ja riigi subsiidiume infrastruktuuri. Need, kes varem tarbisid, jäid taastuvkütustele lojaalseks ka COVID-19 kriisi ajal, samas kui fossiilsete kütuste turg kannatas,“ sõnas Neste Eesti peadirektor Dennis Antamo.

Neste kontserni taastuvtoorainest toodangu ärikasum 2020. aastal oli 1,334 miljardit eurot (2019: 1,599 miljardit eurot). Taastuvtoorainete hinnad kallinesid ja turg kahanes, sellele vaatamata suutis Neste hoida oma tootmismarginaalid väga kõrgel (703 USD/tonn). Samuti suurendas Neste jäätmete ja jääkide osakaalu oma taastuvate toorainete baasis aasta lõpuks ümmarguselt 83 protsendini.

Fossiilsete kütuste müügist teenis Neste mullu ärikasumit 50 miljonit eurot (2019: 386 miljonit eurot). Tulemus saavutati COVID-19 pandeemia tõttu maailma kütuseturgu tabanud nõudluse drastilise vähenemise ja ülepakkumise tingimustes, mis oli väljakutseterohke. Neste võrdlusmarginaal vähenes aasta lõpuks 0,6 USD/barrel, samas lisamarginaal suurenes 6,9 USD/barrel ning edukalt rakendati olulisi lühiajalisi kulude vähendamise meetmeid.

2020. aasta finantsaruandes ütles Neste kontserni president Peter Vanacker, et globaalset majandusarengut on jätkuvalt keeruline ennustada ning fossiilsete kütuste ja taastuvate toorainete turgudelt võib oodata kõrget volatiilsust ka 2021. aastal. “Taastuva diislikütuse müügimahud peaksid jääma esimeses kvartalis samale tasemele eelmise kvartaliga, jäätmete ja jääkide turgudel eeldatavasti pingeline olukord jätkub, sest nõudlus on tohutu. Fossiilsete kütuste esimese kvartali turunõudlus püsib COVID-19 pandeemia tagajärjel jätkuvalt madalaseisuline ja kõikuv,“ ütles Vanacker.

Selleks, et tagada pikaajaline konkurentsivõimelisus globaalsel kütuseturul, alustas Neste 2020. aastal mitmete investeeringutega tootmise vastavusse viimiseks globaalse turu nõudlusega. Hetkel toimuvad laienemistööd Singapuri rafineerimistehases ja tehakse lisainvesteeringuid Rotterdami tehasesse, et suurendada Neste jätkusuutliku lennukikütuse (SAF) tootmismahtusid praeguselt 100 000 tonnilt aastas 1,5 miljoni tonnini 2023. aasta lõpuks. Soomes on lõppenud rafineerimistehaste restruktureerimise eelsed läbirääkimised ning muudatuste esimeses etapis suletakse 2021 märtsi lõpus Neste Naantali tehase senised tootmisprotsessid ning edasi läheb Naantalis fookus terminali- ja sadamategevustele, samuti vaatab ettevõte üle oma kütusetootmise tegevusmudelid. Teises etapis alustatakse uute arendustöödega Porvoo tehases, kuhu koonduvad taastuvtooraine ja ringmajandusest saadud materjalide koostöötlemise kompetentsid ning kus on juba võetud tarvitusele abinõusid, et viia kasvuhoonegaaside heitkogused tootmises nulli aastaks 2035. 

Neste maksustamiseelne tegevuskasum 2020. aastal oli 1,416 miljardit eurot. Aasta varem oli sama number 1,962 miljardit eurot.

Rohkem infot: Neste kontserni 2020. aasta finantsaruanne https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/neste_fi...

Nestest:

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) pakub lahendusi, mis aitavad võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Meil on jätkusuutlik toorainebaas ümbertöödeldud plastiku ja teiste taaskasutatavate materjalide tootmiseks. Kasutame ära prügi ja jäätmeid, mida töötleme ümber taastuvkütusteks.

Oleme maailma juhtiv taastuvtoorainest diisli- ja lennukikütuse tootja. Arendame järjepidevalt oma tehnoloogiaid ning aitame võidelda plastireostuse vastu. Pakume erinevaid taastuvtoorainest tooteid ja ringmajanduse lahendusi, millega aitame oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Aastaks 2030 on meie eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside (sh CO2) heidet vähemalt 20 miljonit tonni aastas.

Soovime saavutada süsinikuneutraalse tootmise aastaks 2035 ning lisada oma taastuvatest toorainetest tooteportfelli prügist toodetud plastiku. Meie tegevust on korduvalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ja Global 100 maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete edetabelis. 2019. aastal oli Neste müügitulu 15,8 miljardit eurot ning 82% ettevõtte ärikasumist moodustas taastuvtoorainest toodang. Loe lähemalt: neste.com

Lisainfo:

Risto Sülluste
Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel: 5096653, e-post: risto.sylluste@neste.com