Sihtturustamine

Kogume andmeid teie ostude ja teenuste kasutamise kohta, sealhulgas digitaalteenuste kasutamise kohta (nt Neste mobiilirakendus ja veebisait), mis põhinevad meie õigustatud huvil ja järgmistel eesmärkidel:

  • Klientide kasutusharjumuste paremaks mõistmiseks
  • Kliendikogemuse parendamiseks
  • Teenuste ja toodete edasiarendamiseks klientide huvidest ja vajadustest lähtuvalt
  • Meie teenuste ja toodete pakkumiseks

 Analüüsime ja koostame statistikat oma klientide teenuste ja toodete kasutamise kohta. Samuti kogume teie tegevuste kohta andmeid, kui saate meie turundussõnumeid. See sisaldab teavet avatud linkide ja nende avamiskordade kohta, samuti teie ostude ja muude toimingute kohta meie saidil (vt ka teemat „Küpsised“).
Kogutud andmete põhjal loome profiili, mis kirjeldab teid kliendina võimalikult täpselt, et liigitada teid erinevatesse rühmadesse , näiteks vastavalt teie aastasele ostukogusele, ostusagedusele või kasutatavale tootevalikule. See loob lisaväärtust –  saate paremaid teenuseid ja tooteid ning turundussõnumeid, mis vastavad teie vajadustele varasemast enam. Samuti võimaldab see meil paremini rahuldada klientide pidevalt muutuvaid vajadusi ja soove. Meie sihtturundus varieerub vastavalt kliendile.
Teil on alati õigus taotleda teavet oma profiili ning selle aluseks olevate isikuandmete ja andmekategooriate kohta. Lisaks on teil alati õigus keelduda seda tüüpi sõnumite vastuvõtmisest. Me ei tegele profiilide koostamisega, mis tooks kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutaks teid muul olulisel viisil, nagu on kirjeldatud EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses.