1.10.2015 - 0:00

Neste toetas aasta tähtsaimat autofoorumit

24. septembril toimus vastavatud sündmuskeskuses Spacex Autoveonduse otsustajatefoorum. Ligi 150 Eesti juhtiva autovedajate ja ekspertide keskel arutleti valdkonna oluliste teemade üle - kuidas kasvatada sektori konkurentsivõimet, millised on vedajaid mõjutavad uued regulatsioonid ning mis on veonduse kriitilised edutegurid aastal 2016.

Esinejate hulgas olid mitmed valdkonna tippspetsialistid, teiste seas ka Neste tehniline ekspert Tuukka Hartikka, kes rääkis oma põhjalikus ettekandes, millised on suunad tulevikukütuste arendamisel ning millised on EL regulatsioonid mis autovedajaid ees ootab.

Tuukka sõnul kohustab EL alternatiivkütuste direktiiv tootjaid evitama turul alternatiivkütuseid. Kas maagaas, elekter või biodiisel – seda otsustab iga liikmesriik ise. Kuid lõpptulemusena saab turul olema lai valik kütuseid, mis võib veokijuhi segadusse viia. Soomes kasutatakse eriti uuenduslikku süsteemi, kus pump ja auto ühendatakse läbi elektroonikaseadme. Auto vahetab informatsiooni tanklaga ja tankla valib automaatselt õige kütuse.

Autoveonduse Otsustajafoorumil anti üle ka Autoveonduse Aastaauhind, mille tänavu võitis Kauritel OÜ. Foorumi partneritest koosnevale žüriile, mille üks liikmetest oli ka Neste Eesti peadirektor Ivar Kohv, jäi Kauritel silma teadlike strateegiliste valikute, modernsete tehnoloogialahenduste ja kvaliteetse veokipargi kasutamise tõttu. Tunnustuse võttis vastu firma juhataja Marko Novik. Varasemalt on konkursi raames tunnustatud jäätmekäitlusfirmat Ragn-Sells ja eelmisel aastal rahvusvahelisi vedusid teostavat ettevõtet Linford.

Pikema ülevaate toimunust, koos esinejate ettekannetega leiab sündmuse kodulehelt.