30.6.2021 - 15:06

Neste tanklad läksid üle rohelisele elektrile

Neste Eesti läks üle täielikult taastuvatest allikatest elektrienergia kasutamisele kontoris ja tanklates. Selle sammu aastane keskkonnasääst on võrreldav 130 prügiautotäie jäätmete taaskasutusse suunamisega prügimäele ladustamise asemel*.

Eesti Energialt ostetud 7552 MWh taastuvelektrienergiat katab ettevõtte vajadused kuni 2022. aasta lõpuni. Tagasiteed tavaelektrile plaanis ei ole, sest 2023. aastast läheb Neste kontsern täielikult üle 100 protsenti taastuvelektrienergiale.

“Taastuvelektrienergia kasutamisele läksid üle kõik Neste Eestile kuuluvad 60 tanklat ning kontor. Ainsana ei ole Muuga sadama kütuseterminalide juures hetkel võimalik taastuvelektrienergiaga liitumine, seetõttu jätkame oma kütuseterminalis hetkel veel tavaelektri tarbimist kuni uute võimaluste tekkimiseni,” ütles Neste Eesti peadirektori Dennis Antamo.

Neste Eesti peadirektori Dennis Antamo sõnul on taastuvelektrienergia eelistamine tavaelektrile olulisuselt võrreldav jäätmete taaskasutusse suunamisega prügimäele ladustamise asemel. “Me kõik tahame, et looduskeskkond meie ümber oleks hoitud. Iga samm selle eesmärgi suunas on vajalik ja reaalselt mõõdetavad numbrid näitavad, et kasu on isegi väikestest sammudest. Näiteks taastuvelektrienergia kogused, mida Neste Eesti kontor ja 60 tanklat aastas ära tarbivad, on võrreldavad 130 prügiautotäie jäätmete taaskasutusse suunamisega prügimäele ladustamise asemel,” ütles Antamo.

Eesti Energia Eesti turu juhi Dajana Tiitsaar rõõmustab, et üha rohkem suuri elektritarbijad otsustab taastuvenergia kasuks: “Puhtam elukeskkond on meie kõigi soov. Töötame selle nimel, et koos klientidega luua puhtam, paindlikum ja jätkusuutlikum energiamaailm. Neste Eesti näol on tegu vastutustundliku ettevõttega, kes on oma järjepideva tegevusega eeskujuks paljudele suurfirmadele. Meil on hea meel näha, et astutud on ka järgmine suur samm rohelisema tuleviku suunas.”

Tiitsaare sõnul on rohelise energia valimine kõige lihtsam ja mugavam samm teel säästvama eluviisi suunal. “Eesti Energia rohepaketi valinud klient saab kindluse, et tema tarbitud elekter on toodetud taastuvatest allikatest, näiteks tuulest, päikesest või veest. Sellise valiku teinud kliente on Eesti Energial üle koduturgude kokku üle 50 000 ja neid lisandub iga päevaga juurde. 2020. aastal oli 40 protsenti Eesti Energia toodetud elektrist pärit taastuvatest allikatest, peamiselt tuulest,” ütleb Tiitsaar.

Elekter on turukaup ja turul kaubeldakse ka taastuvenergiaga. Taastuvenergia ülepiirilise kaubanduse võimaldamiseks ja tarbijate informeerimiseks toodetud elektrienergia päritolu kohta on Euroopa Liidus sisse seatud elektrienergia päritolutunnistuste süsteem. Ostetud taastuvenergia kohta sai vastava päritolutunnistuse ehk sertifikaadi ka Neste Eesti.

*Kalkulatsiooni tegemiseks on kasutatud kasvuhoonegaaside kalkulaatorit https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator 

Nestest

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) pakub lahendusi, mis aitavad võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Meil on jätkusuutlik toorainebaas ümbertöödeldud plastiku ja teiste taaskasutatavate materjalide tootmiseks. Kasutame ära prügi ja jäätmeid, mida töötleme ümber taastuvkütusteks.

Oleme maailma juhtiv taastuvtoorainest diisli- ja lennukikütuse tootja. Arendame järjepidevalt oma tehnoloogiaid ning aitame võidelda plastireostuse vastu. Pakume erinevaid taastuvtoorainest tooteid ja ringmajanduse lahendusi, millega aitame oma klientidel vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Aastaks 2030 on meie eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside (sh CO2) heidet vähemalt 20 miljonit tonni aastas.

Soovime saavutada süsinikuneutraalse tootmise aastaks 2035 ning lisada oma taastuvatest toorainetest tooteportfelli prügist toodetud plastiku. Meie tegevust on korduvalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ja Global 100 maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete edetabelis. 2020. aastal oli Neste müügitulu 11,8 miljardit eurot ning 94% ettevõtte ärikasumist moodustas taastuvtoorainest toodang. Loe lähemalt: neste.com

Kontakt:

Risto Sülluste
Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel: 5096653, e-post: risto.sylluste@neste.com

Lilian Eylandt
Eesti Energia klienditeenuste kommunikatsioonijuht
Tel: 5372 1955, lilian.eylandt@energia.ee