Neste on maailma kolmas kõige jätkusuutlikum ettevõte

Neste saavutas maailma jätkusuutlikumate ettevõtete Global 100 indeksis kolmanda koha. Selle tunnustuse taga on aga suurem lugu. Siin on 5 fakti, mida tasuks pingerea kohta teada.

1.  2021. aastal on Neste maailmas neljas kõige jätkusuutlikum ettevõte

Jätkusuutlike ettevõtete liiga tabel Global 100, mis avaldatakse igal aastal jätkusuutlikkuse seire teostaja ja toetaja Corporate Knightsi poolt Maailma Majandusfoorumi ajal Davosis, on andnud Nestele pingereas koha, mis rõhutab Neste juhtivpositsiooni jätkusuutlike ettevõtete eesotsas kogu maailmas. Juba kolmandat järjestikust aastat arvati Neste kolme kõige jätkusuutlikuma ettevõtte hulka maailmas. 

2. Global 100 pingerida ei ole auhind, vaid maailma kõige usaldusväärsem ühtne üleilmne ettevõtte jätkusuutlikkuse näitaja

Kui kasvav hulk jätkusuutlike ettevõtete auhindu teevad valiku ainult ennast ise esitavate või nomineeritud ettevõtete seast, siis Corporate Knights Global 100 pingerida on moodustatud ülemaailmsete ettevõtete sõltumatu ja uuriva sõelumise tulemusena. Ettevõtted ei pea nimekirja pääsemiseks ise kandideerima ja pingerida põhineb avalikkusele kättesaadavatel andmetel, nagu finantsaruanded ja jätkusuutlikkuse aruanded. Global 100 lõppnimekirja pääsenud ettevõtetega võetakse ühendust ainult andmete kontrollimiseks.

3. Corporate Knights Global 100 pingerida kaalub lisaks keskkonnaga seonduvatele kriteeriumitele ka palju muud

Global 100 pingerea koostamise metoodika põhineb kuni 21 peamisel tulemuslikkuse näitajal (KPI). Käsitletakse kõiki teemasid alates keskkonnanäitajatest kuni ressursijuhtimise, personalijuhtimise, finantsjuhtimise, ökoloogilise tulu ja tarnija tegevusteni.

See võimaldab nimekirja koostamiseks võrrelda ettevõtte jätkusuutlikkuse tulemuslikkust kõigis ettevõtte tegevustes.

Sellist lähenemist, milles mõõdetakse ettevõtte jätkusuutlikkust terviklikul moel, teatakse kui keskkonnaalase, sotsiaalse ja äriühingu üldjuhtimisega seotut. See annab investoritele, avalikkusele, töötajatele ja valitsusele tõepärase ülevaate selle kohta, kui jätkusuutlik on üks ettevõte alates töötaja palgast ja poliitikatest kuni selle mõjuni kohalikes kogukondades ning ka keskkonnaalaste teguriteni.

4. Global 100 pingerida on osa ülemaailmsest üleminekust ettevõtete seas suurema läbipaistvuse ja vastutuse võtmise suunal

Oma hiljutises intervjuus ütles Corporate Knightsi tegevjuht ja asutaja Toby Heaps Nestele: „Mida rohkem andmeid ja paremad andmed kättesaadavaks saavad, seda enam saab Exceli tabelit vaadates näha ettevõtete ja investorite hingeelu. Tuleb lihtsalt vaadata, kui suur osakaal tulust ja kasumist on investeeritud jätkusuutlikesse ressurssidesse.“

Global 100 edetabel võrdleb börsil noteeritud äriühinguid, mille brutotulu on vähemalt miljard USA dollarit aastas. Enne ranget sõelumist hinnatakse ja kaalutakse iga sektorit ja geograafilist piirkonda.

5. Neste asetus nimekirjas ei peegelda ainult ettevõtte positsiooni maailma kõige jätkusuutlikumate ettevõtete seas, vaid ka ettevõtte tegevuse läbipaistvust ja avatusele pühendumist

Heaps kiitis Nestet samuti läbipaistvuse eest ja tunnustas tema rolli jätkusuutliku mõtlemise liikumise pioneerina, et muuta see teema Davosist Wall Streetini ülemaailmselt päevakajaliseks.

„Neste kiituseks saab öelda, et nad avalikustavad kogu oma teabe. Nad avalikustavad oma andmed, et anda ülevaade. Isegi kui varasemalt on nende andmete seas olnud asju, mis vajavad parandamist, on nad selles osas olnud väga avatud ja läbipaistvad.“

„Meil on vaja rohkem ettevõtteid, kes nii teevad. See võimaldab meil, tarbijatel ja investoritel, teha teadlikke otsuseid oma valikute osas. Neste on üks nendest ettevõtetest, kes pühendusid selle tegemisele algusest peale. Nüüd on asjad muutumas, ning see muutub järjest tavapärasemaks.“

Corporate Knights Global 100 kõige jätkusuutlikumate ettevõtete 2020. a tabelit vt aadressil https://www.corporateknights.com/reports/2020-global-100/

Loe veel: 21. jaanuaril 2020. aastal avaldatud pressiteade.