Kliendisuhtluse haldamine

Kogume teie isikuandmeid oma kliendisuhete haldamiseks. Enamikul juhtudel saame teie isikuandmed otse teilt, näiteks kui teete avalduse Neste kaardi saamiseks või kui ostate meie tooteid või teenuseid. Klientide leidmise eesmärgil kogume kontaktteavet ettevõtte veebisaitidelt. Kasutame ka kolmandatelt osapooltelt ostetud andmeid ja partneritelt saadud andmeid. Sellisel juhul on kolmas osapool kinnitanud, et neil on õigus andmeid koguda ja avalikustada. Kasutame neid andmeid järgmistel eesmärkidel:

  • et pakkuda teile teenuseid või tooteid, mille olete meilt tellinud. See hõlmab tellimuse vastuvõtmist, tellimuse edastamist töötlemisse ja antud tellimusega seotud arvete töötlemist. Vajadusel kasutame teie isikuandmeid ka teie poolt hilinenud maksete sissenõudmiseks. Kõik need toimingud tulenevad meie ja teie vahel sõlmitud lepingust ja on vajalikud, et saaksime täita oma kohustusi, mis tulenevad meie kliendisuhtest.
  • anda teile ohutuskaartidel toote kohta olulist teavet;
  • teie krediidivõime hindamiseks seoses teie tellimusega ja kui olete taotlenud Neste kaarti, teie krediidilimiidi määramiseks. See on lepingunõue: enne teiega lepingu sõlmimist oleme kohustatud hindama teie krediidikõlblikkust.
  • Automatiseeritud otsuste tegemine: Eestis kasutatakse automaatset otsustusprotsessi, et aidata meil hinnata teie krediidivõimet. Ettevõtted kasutavad krediidireitingu protsesse õiglasemate ja teadlikumate laenuotsuste tegemiseks. Krediidireitingu ettevõtete ja avalike andmebaaside abil hindame võlgujäämise ja maksevõime tõenäosust. Seda teavet võrreldakse lepingutingimustega, mille kavatsete meiega sõlmida. Sõltuvalt selle hindamise tulemustest otsustame, millistel tingimustel või kas me teile krediiti anname.
  • Kohaldatavad seadused nõuavad, et rakendaksime asjakohaseid hoolsusmeetmeid majanduslike sanktsioonide täitmiseks, rahapesu tõkestamiseks ja terrorismi rahastamisega võitlemiseks ning teavitaks kahtlaste äritegevuste kohta asjaomased ametiasutusi.

Selleks, et saaksime teie kohta käivat teavet täpset töödelda ja täiendada meile edastatud teavet ja seda ajakohastada, kasutame väliste teenusepakkujate teenuseid.

Samuti kogume teie kohta andmeid ka siis, kui kasutate meie teenuseid, näiteks kui maksate oma Neste kaardi või Neste mobiilirakendusega või kui ostate midagi Neste teenindusjaamades. Me kasutame selliseid andmeid meie õigustatud ärihuvide eesmärgil, et parandada teie kliendikogemust ning arendada meie teenuseid ja tooteid, et rahuldada meie klientide huve ja vajadusi.

Muud veebiteenuse kasutajad

Kui kasutate meie veebi- või mobiilsideteenuseid ja osalete võistlustel, auhindade loosimisel või uuringutes või tellite turundusmaterjale, näiteks meie infolehti või pressiteateid, loovutate meile oma isikuandmed. Kogume teie andmeid ka siis, kui registreerite end meie sündmustele või esitate sponsorlusavalduse meie veebilehe kaudu.
 
Mõned meie teenused on kättesaadavad ainult registreeritud kasutajatele, mistõttu võib teil olla vaja luua Neste Iseteeninduskonto. Kasutame teie isikuandmeid teie nõusolekul, et võimaldada teil sellistes tegevustes osaleda või saata soovitud materjali. Meie veebisaidi külastuse põhjal võime suunata teile turunduskampaaniaid ka teistes veebiteenustes (nt Facebookis).