1.6.2015 - 12:20

Neste Eesti emaettevõte kannab tänasest nime Neste

Neste Eesti emaettevõte Neste Oil muutis 1. juunil oma nime Nesteks. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et ettevõtte äritegevuses on toimunud põhimõttelised muutused ning tegelikkuses ei ole Neste Oil juba ammu vaid tavapäraseid naftasaadusi tootev ettevõte.

“Viimastel aastatel on ettevõtte kasvu tinginud peamiselt taastuvtoorainel põhinevate kütuste tootmine – oleme maailma suurim taastuvtoorainest toodetava diislikütuse tootja,“ selgitab Neste president ja tegevjuht Matti Lievonen. „Oleme eesmärgiks seadnud ka muude taastuvtoorainel põhinevate toodete tootmise nagu näiteks biokeemilised tooted. Sõna “oil” meie ettevõtte nimes viitab naftale, mis on fossiilkütus ning mis juba pikemat aega ei väljenda ettevõtte uusi suunitlusi. Oleme Neste nime kandnud ka minevikus ning tuleviku tähenduses oleks see kummardus meie minevikule ning peegeldaks ettevõtte äritegevuse muutumist.“

Neste Oil moodustati 2005. aastal pärast eraldumist Fortumist, mille üheks asutajaks Neste 1998. aastal oli. Enne seda kandis ettevõte 50 aastat nime Neste. 2014. aastal moodustasid taastuvtoorainel põhinevad tooted Neste Oili võrreldavast ärikasumist 40%. Üha suurem osatähtsus tooraines on jäätmetel ja muul taolisel toormel, mille osakaal oli mullu 62%. Neste Oili 2014. aasta müügitulu oli 15 miljardit eurot ning ettevõte on mitmeid aastaid järjest kuulunud maailma 100 jätkusuutlikuma firma hulka. Neste Oilis töötab ligikaudu 5000 inimest.

Ettevõttele kuuluvates kütusetanklates Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Loode-Venemaal säilub ka pärast nimemuutust veel mõnda aega praegune Neste Oili kaubamärk. Otsus kaubamärgi muutmiseks tanklates tehakse edaspidi ning selle eesmärgiks on viia muutus tanklates läbi mõistliku ajakavaga ja kuluefektiivselt.

Eestis on ettevõte kandnud juriidilist nime Neste Eesti AS, mis jääb samaks ka pärast muudatust. Ettevõtte meiliaadressid töötavad nüüdsest kujul eesnimi.perekonnanimi@neste.com ning kodulehe uus aadress on www.neste.ee.
Nestel on Eestis 52 automaattanklat, millega ettevõte on juhtiv automaatjaamade kett. 2014. aastal oli Neste Eesti Vabariigi suurim maksumaksja.

Lisainfo nimemuutuse kohta:
Osmo Kammonen
Senior Vice President, Communication and Brand Marketing
Tel +358 50 458 4885
osmo.kammonen@neste.com

Lisainfo Neste Eesti kohta:
Ivar Kohv
Peadirektor
Neste Eesti AS
tel 628 5523
ivar.kohv@neste.com