12.4.2022 - 8:35

Neste loobus fossiilkütusest oma transpordis

Alates aprillist läksid kõik Neste Eesti kütuseveokid üle 100% taastuvtoorainest diisli kasutamisele. Fossiilsest kütusest loobuti ilma sõidukeid vahetamata.

See on juba mitmes kord, kui Neste Eesti teatab keskkonnamõjude vähendamisest ettevõtte tegevuses: kui juunis 2021 läksid Neste kontor ja tanklad üle taastuvelektrienergia kasutamisele, siis nüüd korraldati ümber kogu ettevõtte kütuste laialivedu taastuvdiislikütuse põhiseks. 

“Loobume fossiilsest diislist kõigis Neste kütuseveokites, mis sõidavad Eesti teedel. Kui muuta oma transpordivahendid kliimasõbralikumaks, aitab see kaasa ka tanklates müügil olevate fossiilsete kütuste süsinikuheitme vähendamisele,” ütleb Neste Eesti juht Dennis Antamo. 

 

Ei saa CO2 vähendamist panna vaid tarbijate õlule

Järjest rohkem räägitakse, kuidas iga inimene saaks ise oma süsinikujalajälge vähendada, kuid Antamo märgib, et ei saa CO2 vähendamist panna vaid tarbijate õlule. Tulemusi on vaja saavutada ka seeläbi, et ettevõtted teevad ise samme jätkusuutlikumaks muutumise nimel. 

“Need diiselveokid, mis senimaani Neste kütuseid üle Eesti laiali vedasid, jätkavad vedusid ka pärast taastuvkütusele üleminekut. Kui 2021. aastal kasutasid meie kütuseid vedavad veokid kokku ligi 361 000 liitrit fossiilset diislikütust, mis teeb 1,2 miljonit kilogrammi CO2, siis pärast taastuvkütustele üleminekut säästame sama kütusetarbimise juures 1,1 miljonit kilogrammi CO2 aastas. Seda on sama palju, kui eemaldada enam kui 400 sõiduautot liiklusest terveks aastaks,” jätkab Antamo. 

Uue kütusena võeti kasutusele Neste MY Renewable Diesel, mis on toodetud täielikult taastuvast toormest ning mille kasvuhoonegaaside heitkogused on keskmiselt 90% väiksemad võrreldes fossiilse diislikütusega.*

Neste Eesti kütuste vedu tanklatesse ja hulgiklientidele osutab allhankena transpordiettevõte Trektal. 

Üleminek keskmiselt 90% väiksemale emissioonile toimus vaid kütust vahetades

Trektal juhi Herkko Krinpuse sõnul on transpordiettevõtete jaoks konkurentsis püsimiseks keskkonnasäästlikkus aina tähtsam. “Samas ei ole täna mõeldav, et hakkaksime oma täiesti töökorras masinaid välja vahetama, aga kui keskkonnasääst on võimalik vaid kütusevahetusega, on üleminek mõistlik,” ütleb ta.

Krinpuse  sõnul on ettevõttes üleminek fossiilselt diislilt Neste MYle lõpule viidud. “Et mõlemat kütust saab omavahel segada mis tahes vahekorras, kulges üleminek sujuvalt: aprillist alates kasutame Neste vedusid teostavates veokites taastuvdiiselkütust.”

*) Neste MY aitab vähendada kasvuhoonegaaside (GHG) heitkoguseid keskmiselt 90%, kui võrrelda kütusetarbimise elutsüklit fossiilse diisli tarbimisega. Kalkulatsiooni aluseks on Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv II (2018/2001/EU). Loe lähemalt Neste MY vähendatud emissiooni kohta: https://www.neste.com/products/all-products/renewable-road-transport/reduced-emissions 

Nestest

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) loob lahendusi, et võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Me töötleme jäätmeid ja jääke ümber taastuvkütusteks ning tarnime jätkusuutlikku toorainet plastitööstusele ja teistele tööstustele. Me teeme arendustööd ainete keemilise ümbertöötlemise vallas, et võidelda globaalse plastireostuse vastu. Oleme maailma juhtiv taastuvdiisli ja jätkusuutliku lennukikütuse tootja. Meie 2030. aasta eesmärk on vähendada klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid igal aastal 20 miljonit tonni. Me ehitame Soome Porvoo kütusetehase kõige jätkusuutlikumaks rafineerimistehaseks Euroopas. Aastaks 2035 on meie püüd jõuda süsinikuneutraalse tootmiseni ning aastaks 2040 vähendada süsinikuemissiooni müüdud toodetes 50% võrra. Meil on kõrged standardid tarneahelates, bioloogilise mitmekesisuse säilimise ja inimõiguste valdkonnas. Meie tegevust on järjepidevalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ning kõrge kohaga maailma jätkusuutlike ettevõtete Global 100 nimekirjas. 2021. aastal oli Neste müügitulu 15,1 miljardit eurot. Rohkem infot: neste.com 

Kontakt:

Risto Sülluste
Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel: 5096653, e-post: risto.sylluste@neste.com