21.12.2017 - 14:18

Neste Eesti pälvis kaaluka tunnustuse

Maanteeamet tunnustas Neste Eestit väärika, 2017. aasta liiklusohutuse auhinnaga vastutustundliku ettevõtte kategoorias.

Maanteeameti liiklusohutuse auhinnaga tunnustatakse alates 2009. aastast inimesi ja asutusi, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud liiklushariduse korraldamise ning liiklusohutuse edendamisega. Vastutustundliku ettevõtte auhind anti tänavu välja esmakordselt.

Natuke rohkem kui oodatud

"Neste Eesti pälvis vastutustundliku ettevõtte auhinna oma pikaajalise ning mitmekülgse panustamise eest liiklusohutusse. Ettevõte teeb alati natukene rohkem kui neilt oodatakse: iga töötaja peab läbima sisekoolitusi liiklusohutusest, paika on pandud ohutusnõuded ning panustatakse ohutussõnumite meeldetuletamisele kliendile," põhjendas kaalukat tunnustust Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.

Eesmärk on ennetada

"Ohutus on Neste jaoks esmatähtis kõiges, mida me teeme. Meie eesmärk on õnnetusi ja vahejuhtumeid ennetada, pöörates tähelepanu ohtudele, mis meid igapäevaselt nii tööl kui liikluses ümbritsevad. Oleme väga uhked Maanteeameti tunnustuse üle ning selle üle, mida Neste Eesti on oma tegevusega liiklushariduse edendamiseks nii oma töötajate kui klientide suunal teinud. See on järjepidev töö, et muuta liiklus ja koos sellega ka meie kõigi igapäevaelu turvalisemaks," sõnas Katri Taskinen, Neste asepresident Baltikumis.

Kuidas auhindu jagatakse?

Kandidaate Maanteeameti liiklusohutuse auhindadele saavad esitada nii asutused, ettevõtted kui ka üksikisikud ning tunnustuse saajad valib nominentide seast välja Maanteeameti komisjon. 2017. aasta auhinnad anti välja kuues kategoorias: vastutustundliku ettevõtte auhind, kohaliku omavalitsuse auhind, koostööpartneri auhind, sündmuse auhind, õpetaja auhind ning eeskuju liiklusohutuses. Auhindade üleandmine toimus pidulikul vastuvõtul 7. detsembril Tartus Dorpati Konverentsikeskuses.