30.6.2016 - 14:52

Neste Eesti maksis riigile 10,5 miljonit tulumaksu

Täna, 30.06.2016 avaldas Neste Eesti AS 2015. aasta majandustulemused, mille järgi oli ettevõtte majandusaasta müügitulu 238 222 567 eurot ning ärikasum 3 824 388 eurot. Puhaskahjumiks kujunes 5 210 512 eurot, mille põhjustas tulumaksukulu väljamakstud dividendidelt. Nimelt maksis Neste Eesti AS omanikfirmale Neste Oyj dividende varasemalt kogunenud kasumi arvelt 42 000 000 eurot ning tasus selle pealt Eesti riigile tulumaksu 10 500 000 eurot.

Suuremahuline dividendimakse tehti Neste Eesti ASi nõukogu otsusel arvestades, et varasemate aastate jooksul kogutud jaotamata kasum oli kasvanud oluliselt suuremaks ettevõtte tänasest vajadusest täiendava käibekapitali või uute investeeringute järele.

Ka aastatel 2012 ja 2013 maksis Neste Eesti AS omanikfirmale dividende kokku 10 miljonit eurot ning tasus Eesti riigile tulumaksu 2,26 miljonit eurot.

Neste Eesti AS peadirektor Ivar Kohv'i sõnul oli 2015 aasta tegus: "Avasime kaks uut tanklat ja valmistasime ette täiendavaid laienemisprojekte. Jätkuvad pingutused võita ja hoida klientide usaldust kandsid vilja – TNS Emor uuringu järgi tunnustasid Eesti tarbijad Nestet kui kõige kliendisõbralikumat kütusefirmat. Vaatamata heitlikele turuoludele, suutsime ka sel aastal turuosa kasvatada. Mõningane käibe ja ärikasumi vähenemine oli ootuspärane ja kooskõlas globaalse toormehindade langusega ning konkurentsisituatsiooniga.“

Möödunud 2015. aastal iseloomustas Eesti kütuseturgu maailmaturu nafta hinna langusest tingitud mootorikütuste jae- ja hulgihindade jätkuv alanemine. Aasta võrdluses alanesid keskmised jaehinnad 17-19 senti liitrilt. Tihe hinnakonkurents põhjustas varasemast veelgi enam olulisi piirkondlikke hinnaerinevusi, mis omakorda survestas märkimisväärselt marginaale. Olukord käibemaksupettustega kütuseturul on mõnevõrra paranenud, samas sagenesid 2015 aastal raske kütteõli abil aktsiisimaksuga manipuleerimise juhtumid. Aasta võrdluses imporditi Eestisse bensiini ja diislikütuseid 3% rohkem, kokku 1 115 miljonit liitrit. Jätkus diislikütuse osakaalu kasv kogutarbimises: bensiini tarbimine vähenes 1,3% ja diislikütuse tarbimine kasvas 4,8%.

Kõrge klienditeeninduse tase ning tanklavõrgu arendamine on jätkuvalt eesmärgiks ka 2016. aastal kui Neste Eesti AS jätkab oma senise strateegia elluviimist. Kõrge prioriteedina on fookuses tervishoid, ohutus, keskkond ja kvaliteet. Samuti seisab Neste Eesti AS jätkuvalt Eesti kütuseturu ausa ning läbipaistva arengu eest.

Neste Eesti AS on üks suurimaid vedelkütuste jae- ja hulgimüüjaid Eestis, kes alustas oma tegevust 1989. aastal. Kokku opereerib Neste Eestis 57 automaatjaamaga ning omab hinnangulist turuosa 23%. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Neste Eesti AS 2015. aastal suurim maksumaksja Eestis.

Lisainfo:
Risto Sülluste
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 628 5540
e-post: risto.sylluste@neste.com