Mis õigused teil on?

Andmekaitse põhimäärusest (GDPR) tulenevalt, saate kasutada järgmiseid õigusi. 

Isikuandmetega tutvumise õigus

Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, saada teavet sellise töötlemise ja selliste andmete koopia.

Õigus taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist

Püüame säilitada teie isikuandmeid, kuid kui märkate, et töötleme vananenud või muul viisil ebaõigeid andmeid, on teil alati õigus paluda meil seda parandada.

Õigus kustutada (õigus olla unustatud)

Teatud olukordades on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist. Näiteks saate seda õigust kasutada, kui arvate, et me ei vaja enam teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates loetletud eesmärkidel. Kui oleme teie taotluse kinnitanud, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui me oleme kohustatud neid säilitama, et täita meie juriidilisi kohustusi, näiteks arvestuskohustusi. Igal juhul eemaldatakse teie isikuandmed Neste süsteemidest automaatselt meie määratud tähtajaks.

Töötlemise piiramise õigus

Teatud asjaoludel on teil õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist. See tähendab, et me ei tee teie isiklike andmetega midagi muud, kui jätkame nende säilitamist meie IT-süsteemides. Kui oleme teie taotluse kinnitanud, peatame teie andmete töötlemise.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on alati õigus otseturunduskommunikatsioonist loobumiseks, klõpsates loobumiste lingil, mida pakume teile kogu turundussuhtlustes.
 
Samuti on teil õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine, mida me läbi viime oma privaatsusteates kirjeldatud õigustatud ärihuvides. Teie avalduse kättesaamisel hindame seda hoolikalt ja lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui meie töötlemine on tõepoolest olnud põhjendamatu.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus paluda meil saata teile või kellelegi teisele koopia andmetest, mille olete meile üldkasutataval masinloetaval kujul edastanud. See õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille olete meile andnud, kui oleme kogunud andmeid teiega sõlmitud nõusoleku või lepingu alusel. Kui oleme teie avalduse kinnitanud, edastame teie andmed teie määratud sihtkohta.

Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Loodame, et võtate alati meiega ühendust, kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Kui aga arvate, et teie isikuandmete töötlemisel me ei järgi andmekaitseseadust, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Võite pöörduda selle riigi järelevalveasutuse poole, kus te elate või töötate.