Kuidas säilitame teie andmed turvaliselt?

Nestel on asjakohased tehnilised meetmed ja organisatsiooni turbepõhimõtted ja -kord, mis kaitsevad isikuandmeid ja teavet kadumise, väärkasutuse, muutmise või hävitamise eest.

Iga Neste töötaja ja töövõtja suhtes kehtib infoturbe poliitika, mida on täiendatud üksikasjalikumate juhistega. Isikuandmete töötlemisel kasutatavate süsteemide ja rakenduste kasutajate ring on piiratud töötajatega, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmiseks.

Kui Neste osaleb kolmandate isikute poolt tema nimel elektrooniliste andmete vastuvõtmisel, nõuab Neste, et sellised kolmandad osapooled täidaksid põhjalikke infoturbenõudeid.

Kui isikuandmete töötlemine hõlmab käsitsi töötlemist, tehakse seda selleks ettenähtud ruumides. Need ruumid on kaitstud piisavate füüsiliste meetmetega, nagu näiteks juurdepääsu kontrollisüsteemid ja kaameraseire.