Krediidivõime kohta otsuste tegemine

Kui olete taotlenud Neste kaarti krediidilimiiti, oleme enne lepingu sõlmimist kohustatud hindama teie krediidikõlblikkust. See on lepingunõue.

Automatiseeritud otsuste tegemine: Soomes kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi, mis aitab meil hinnata teie krediidivõimet. Ettevõtted kasutavad krediidireitingu protsesse õiglasemate ja teadlikumate laenuotsuste tegemiseks. Krediidireitingu ettevõtete ja avalike andmebaaside abil hindame võlgujäämise ja maksevõime tõenäosust. Seda teavet võrreldakse lepingutingimustega, mille kavatsete meiega sõlmida. Sõltuvalt hindamise tulemustest otsustame, kas ja millistel tingimustel teile krediiti anname.

Krediidivõime kohta otsuste tegemisel hindame järgmisi andmeid:
 -Teave, mille olete meile oma avalduses esitanud
- Teave varasema maksekäitumise ja võimaliku võlgujäämise kohta varasemas kliendisuhtes Nestega
- Meie reitinguagentuuride käsutuses ja avalikus registris olev teave
- Võime paluda lisateavet krediidi andmiseks. Selleks võib olla teie finantsaruanne või eestkostja nõusolek.