Kas jagame teistega teie isikuandmeid?

Kliendiandmetele on ligipääs ainult isikutel, kellel on oma ülesannete täitmiseks vaja isikuandmeid töödelda. Neil kõigil on kehtestatud saladuse hoidmise kohustus.
Kui jagame isikuandmeid teiste organisatsioonidega, veendume, et seda tehakse käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel ja et selleks on õiguslik alus. Sellised organisatsioonid hõlmavad teisi Neste kontserni kuuluvaid ettevõtteid, teenusepakkujaid ja meie partnereid. Allpool leiate kirjelduse teenusepakkujate ja muude organisatsioonide kohta, kellega teie isikuandmeid jagame.

Neste grupi ettevõtted

Jagame Neste grupiga isikuandmeid, kui see on vajalik, et täita käesolevas privaatsusteates loetletud eesmärke. Näiteks finantsjuhtimise ja krediidikontrolli läbiviimiseks oleme kohustatud jagama isikuandmeid teiste grupi liikmetega.

IKT teenuste pakkujad ja tarnijad

Kasutame hoolikalt valitud IKT partnereid IT tugiteenuste, hoolduseks ja arendamiseks.
 

Turundusteenuste ja klienditeeninduse pakkujad

Kasutame hoolikalt valitud digitaalturundusteenuse, sideteenuste ja meediateenuste pakkujaid, mis aitavad meil meie klientide kohta kogutavate isikuandmete põhjal pakkuda ja esitada turundussisu.

Krediidikontroll ja muud nõuetekohase hoolsuse teenused

Jagame isikuandmeid hoolikalt valitud krediidiandmetega tegelevate asutustega, et hinnata oma tellimusi, hinnata oma krediidivõimalust ja vajadusel koguda hilinenud makseid või teavitada teid Nestele eile tasumata võlgnevusest. Vajadusel viivad meie partnerid meie nimel läbi kohustuslikke taustauuringuid, mis võimaldavad meil täita oma kohustusi makseteenuse osutajana võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega.

Makse- ja arveldusteenuse pakkujad

Meie usaldusväärsed makse- ja arvelduse teenusepartnerid aitavad meil teiega tehinguid lõpule viia.

Transporditeenuste ja toodete tarnijad

Me avalikustame isikuandmeid transpordi teenusepakkujatele ja toodete tarnijatele, kui see on vajalik klientide tellimuste täitmiseks, näiteks tellitud toodete tarnimiseks klientidele.

Muud partnerid

Avaldame isikuandmed oma partneritele selleks, et nad saaksid teile pakkuda näieks asjakohaseid soodustusi, kui kasutate Neste jaamades oma kliendikaarti. Vajaduse korral avaldame isikuandmed oma partneritele ka eriolukordades, näiteks meie klientide vara või tervise kaitsmiseks.

Ametivõimud

Kui kohalik seadusandlus nõuab, edastame isikuandmed vastavatele ametiasutusele (nt Maksu- ja tolliametile).