Kas edastame isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda?

Me ei edasta ega avalikusta isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda juriidilistel põhjustel. Mõned meie teenusepakkujad asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja edastame neile isikuandmeid, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates loetletud eesmärkide täitmiseks.

Me tagame, et me kasutame isikuandmete edastamisel nendele teenusepakkujatele asjakohaseid lepingulisi tagatisi (nn standardandmed, mis on heaks kiidetud ja levitatavad Euroopa Komisjoni poolt).