Ärikontaktid

Kogume järgmisi andmeid ettevõtte kliendiesindajate kohta:

  • Kontaktandmed, nagu nimi, aadress ja telefoninumber
  • Teie elukutsega seotud andmed, näiteks teie tööandja nimi
  • Salvestatud klienditeeninduse vestlused. Teie loal kogume asukohateavet, et pakkuda paremat klienditeenindust.
    • Säilitame kogu suhtlusteavet maksimaalselt kaks aastat.
  •  Andmed turundustegevuse ja klienditeeninduse meetmete kohta, nõusolekud ja keeldumised
  • Teave, mis on vajalik rahapesu tõkestamiseks, terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks ja majanduslike sanktsioonide järgimiseks, tagades alati vastavuse kohalikele õigusaktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, kogume ja kasutame teie andmeid, lähtudes meie ärihuvidest, et hallata meie kliendisuhet teie tööandjaga. Pärast kliendisuhtlust säilitatakse kontaktidega seotud teavet selleks, et potentsiaalse kliendiga tulevikus võimaluse korral ühendust võtta. Vaatame oma kontaktide andmebaasid läbi, et hoida need ajakohased ja vältida kliendikontaktide andmebaasis vanade või ebatäpsete andmete säilitamist.

Teenusepakkujad
Neste kogub ja säilitab nende teenusepakkujatega seotud teavet, kes meie heaks töötavad. Kogume sellist teavet nagu nimi ja kontaktandmed, ametinimetus, ettevõte, töösuhte alguskuupäev ja muu  ettevõttega seotud teave, mis meile edastatakse. Kui ärisuhe hõlmab teenust, mis nõuab teatud oskusi või tunnistusi, kogub Neste teavet ettevõtte soovituste, elulookirjelduste ning erioskuste või pädevuste kohta. Tööajateavet kogutakse ettevõttepõhiselt, kuid esitatakse olenevalt lepingust Nestele aeg-ajalt ka isikupõhiselt.
 
Säilitame teavet senikaua, kuni vastav ärisuhe kestab. Pärast seda säilitatakse teavet selleks, et töötajaga tulevikus võimaluse korral ühendust võtta. Elulookirjeldusi ja muid erioskusi või -pädevusi tõendavaid materjale säilitatakse ainult siseauditite tegemiseks ja neile pääseb juurde ainult konkreetne võtmekasutaja. Osa teavet peame säilitama ka raamatupidamise jaoks või muude kohalike juriidiliste nõuete täitmiseks. Vaatame oma andmebaasid läbi, et hoida need ajakohased ja vältida andmebaasides vana või ebatäpse teabe säilitamist.
 
Muud olulised huvirühmad
Nende isikute kohta, keda peetakse Neste äritegevuse jaoks olulisteks (nt poliitilised mõjutajad), säilitame nime ja kontaktandmed. Vaatame oma andmebaasid läbi, et hoida need ajakohased ja vältida andmebaasides vana või ebatäpse teabe säilitamist.