Kampaania reeglid

1. Kampaania korraldaja on Neste Eesti AS, registreerimisnumber 10167511, asukoht Sõpruse pst 155, Tallinn 13417 tel 628 5555, edaspidi Neste Eesti;
2. Kampaania toimub perioodil 01.06.2020-30.06.2020;
3. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud.
4. Kampaanias osalemiseks tuleb tankida Neste Eesti tanklas Neste mobiilirakendusega ühe tankimiskorraga mistahes kütust;
5. Kampaania auhinnaks on kaks IPhone 11
Elisa Eesti AS poolt. 
6. Mobiilimaksega tehtud ostude kohta tekib äppi elektrooniline kviitung. Neste Äpiga tasutud ostutehinguid näed rakenduses vahekaartidel "Ajalugu". Tehinguinfo säilib nutiseadmes 90 päeva alates tehingu sooritamisest või kuni Neste Äpist välja logimiseni. Soovi korral saab pärast tankimist tankuriga ühendatud makseterminalist välja trükkida ka kviitungi. Toimida tuleb nii nagu kaardimaksega. 
8. Auhinnad loositakse välja 15.06 ja 02.07 automatiseeritud süsteemi abil, kes on tankinud mobiilirakendusega perioodil 01.06-14.06.2020 ja 15.06-30.06.2020. Eelnevad tankimised ei osale järgnevate perioodide loosimises.
9.  Auhinna võitja nimed avaldatakse internetilehel
www.neste.ee/app loosimise kuupäeval ja Neste Eesti Facebooki lehel ning temaga võetakse ühendust kolme tööpäeva jooksul pärast loosimist.
10. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
11. Võitu ei asendata teist liiki auhindadega ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
12. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata. 
13. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel. 
14. Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 02.07.2020  kirjalikult Korraldaja meiliaadressile
neste.klient@neste.com märgusõnaga  ”Äpiga tankides võidad“.
16. Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid teatades muutusest klientidele läbi massimeedia kanali.