Tangi elamusi!

Tangi elamusi ja võida 1000 EUR kütust või privaatseanss sõpradega Apollo kinolt! 

Kampaanias osalemiseks tangi Nestes 01.11.- 30.11.2017  ühe tankimiskorraga mistahes kütust 20 EUR või enam! Kampaanial on kaks peaauhinda. Üheks peaauhinnaks on 1000 EUR kütust Neste Eestilt ja teiseks Apollo Kino privaatseanss võitjale ning tema sõpradele. Vaheloosides on 100 Apollo kinopiletit.
 

Vaheloosimised toimuvad viiel korral esmaspäeviti (v.a viimane loosimine) - 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 ja 1.12 automatiseeritud süsteemi abil. Vaheloosiga loosime 2*10 kinopiletit möödunud nädalal tankinud osalejate hulgast. Kaks peaauhinda loosime välja 4.12.2017!

Neste Eesti maksekaardi ja sooduskaardi kliendid osalevad kampaanias automaatselt!  Ainult pangakaarti või sularaha kasutades registreeri vähemalt 20 EUR tankimist tõendav ostutšekk!

Vaheloosimiste 2*10 kinopiletite võitjate nimed: 
06.11.2017 Mait Pihelgas, Aivo Sepp, Irmeli Praks, Natalja Kerb, Anneli Rumm, Aet Alliksoo, Juha Marttila, Eerik Uueni, Urmas Morel, Talvit Priimägi
13.11.2017 Margus Roost, Merle Kallaste, Jürmo Palta, Jüri Kalinin, Maik Raudva, Kenis Vago, Fred Liidemann, Kert Koppel, Toomas Kangur, Ilmar Ojase
20.11.2017
27.11.2017
01.12.2017

 

“Tangi elamusi” kampaania reeglid

1. Kampaania korraldaja on Neste Eesti AS, registreerimisnumber 10167511, asukoht Sõpruse pst 155, Tallinn 13417 tel 628 5555, edaspidi Neste Eesti;
2. Kampaania toimub perioodil 01.11.2017- 30.11.2017
3. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud;
4. Kampaanias osalemiseks tuleb tankida Neste Eesti tanklas ühe tankimiskorraga mistahes kütust 20 EUR või rohkem. Üks vähemalt 20 EUR tankimise ostutšekk annab ühe hääle. Kampaanias osalemine on tasuta.  
5. Neste Eesti maksekaardi ja sooduskaardi kliendid osalevad kampaanias automaatselt, kui on täidetud 20 EUR või enama tankimise tingimus.
6. Ainult pangakaarti või sularaha kasutades tuleb vähemalt 20 EUR tankimist tõendav ostutšekk  registreerida kampaanialehel www.neste.ee/registreeri-kviitung.  
7. Kampaanial on kaks peaauhinda. Üheks peaauhinnaks on 1000 EUR kütust Neste Eestilt ja teiseks Apollo Kino privaatseanss võitjale ning tema sõpradele. Vaheloosimises on 100 Apollo kinopiletit.
8.  Vaheloosimised toimuvad viiel korral esmaspäeviti (v.a viimane loosimine) - 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 ja 1.12 automatiseeritud süsteemi abil. Vaheloosiga loositakse 2*10 kinopiletit möödunud nädalal tankinud osalejate hulgast. Kaks peaauhinda loositakse välja 4.12.2017 osalejate seast, kes on tankinud kampaaniaperioodil 01.11.2017- 30.11.2017 kampaania reeglite p 4 tingimustel.
9. Apollo Kino filme lubatakse vaatama vastavalt neile kehtestatud vanusepiirangutele.
10.  Auhinna võitja nimed avaldatakse internetilehel www.neste.ee/tangielamusi loosimise kuupäevadel ning temaga võetakse ühendust kahe tööpäeva jooksul pärast loosimist.
11. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
12. Võitu ei asendata teist liiki auhindadega ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
13. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
14. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
15. Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
16. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 4.12.2017  kirjalikult Korraldaja meiliaadressile  neste.klient@neste.com märgusõnaga  ”Tangi elamusi"
17. Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid teatades muutusest klientidele läbi massimeedia kanali.